Rikspolisstyrelsen

Förslag till nya polismästare i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 15:49 CEST

Polisstyrelsen för Polismyndigheten i Stockholms län har i dag yttrat sig om ett förslag från
Polismyndigheten angående två anställningar som polismästare i Stockholms län.
Polisstyrelsen tillstyrkte Polismyndighetens förslag och förordade att Ulf Johansson
utnämns till polismästare och chef för City polismästardistrikt. Ulf Johansson arbetar i dag
som tillförordnad chef för City polismästardistrikt.
Polisstyrelsen tillstyrkte Polismyndighetens förslag och förordade också att Lena Frylemo
utnämns till polismästare och chef för Norrorts polismästardistrikt. Lena Frylemo arbetar i
dag som operativ chef för Söderorts polismästardistrikt.
Enligt polisförordningen ska polisstyrelsen yttra sig i samband med anställning av
polismästare. Beslutet om anställning fattas sedan av Rikspolisstyrelsen.
Ytterligare upplysningar:
Lars Norrström, personaldirektör, tfn. 08-401 03 02 eller 0706-61 88 21.