Vänsterpartiet

Förslag till nytt partiprogram för vänsterpartiet

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 13:31 CEST

Inbjudan till presskonferens
Förslag till nytt partiprogram för vänsterpartiet

Den 19 februari nästa år startar vänsterpartiets 35:e kongress i Folkets hus i Stockholm. På dagordningen står bland annat antagande av ett nytt partiprogram.

Med anledning av att medlemmarna nu får programförslaget bjuder vi in till en presskonferens där förslaget presenteras.

Dag och tid: Tisdag 23 september, kl 10.00
Plats: Vänsterpartiet, Café Marx (innergården till vänster). Kungsgatan 84, Stockholm
Medverkande: Mats Einarsson, riksdagsledamot och sammankallande i programkommissionen, Alice Åström, riksdagsledamot och ledamot av programkommissionen

Bakgrund:
Vänsterpartiets kongress år 2000 i Växjö beslutade att bifalla en motion som yrkade ”att kongressen uppdrar till programkommissionen att utarbeta ett nytt förslag till partiprogram med sikte på beslut på kongressen 2004”. Enligt motionens motivering var avsikten inte att upphäva eller ompröva partiets position som socialistiskt, marxistiskt och feministiskt arbetarrörelseparti.

Det som betonades var behovet av att skriva ett helt nytt program utan att vara låst av tio års tidigare programdebatt. Eftersom en bred programdiskussion kräver längre tid än två år beslutades att arbeta med sikte på kongressen 2004.

För ytterligare information, kontakta:
Matti Kataja, informationssekreterare, 0709-28 30 10, 08-654 08 20