Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Förslag till nytt regionalt struktur­fondsprogram inlämnat till regeringen

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 09:16 CET

Länsstyrelsen har nu skickat in sitt förslag till regionalt strukturfonds­program för Norra Mellansverige till regeringen. Programmet syftar till att öka den regionala konkurrenskraften och sysselsättningen i Gävleborg, Dalarna och Värmland, som alla ingår i EU:s nya målprogram. Länsstyrelsen har varit ansvarig för programarbetet, vilket har letts av Roland Dahlbeck, huvudsekreterare för Mål 2 Norra.

Huvudinriktningen i programmet är att verka för förnyelse och utveckling av näringslivet, entreprenörskap, internationalisering och samverkan. En annan viktig del för näringslivets utveckling är att tillgänglighet och infrastruktur utvecklas med hjälp av ny teknik och samverkan mellan transportsystem, så att förutsättningarna för exempelvis pendling och kommunikation förbättras

Bred samverkan och utvecklingspotential
En viktig grund för inriktningen i förslaget har varit den breda samverkan som Länsstyrelsen haft under programarbetet med näringslivet och de partnerskap som finns i länet, där bl.a. kommuner, landsting, myndigheter och organisationer ingår.

– Det nya regionala strukturfondsprogrammet blir en viktig utgångspunkt för det fortsatta tillväxtarbetet i länet. Det kommer att ge oss nya möjligheter att ta tillvara den stora utvecklingspotential som finns i länet. Satsningar på en väl utbyggd IT-infrastruktur med hög kapacitet, utveckling av näringslivet, med fokus på innovativa miljöer och teknik, och av besöksnäringen kommer att skapa nya marknader och ha stor betydelse för regionens konkurrenskraft, säger landshövding Christer Eirefelt.

Hållbar utveckling
En av nyheterna för den nya programperioden är att det regionala struktur­fonds­programmet, enligt EU:s direktiv och den nationella lagstiftningen, ska bedömas utifrån relevanta miljöaspekter så att programmet främjar en hållbar utveckling.

Finansiering
Programmet, som ska godkännas av Europeiska kommissionen, får 1,7 miljarder kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden och tillsammans med den nationella finansieringen kommer det att omsätta cirka 3,5 miljarder kronor under perioden 2007-2013.

Det nya programmet kommer att ersätta det nuvarande Mål 2 Norra.

För mer information, kontakta:
Christer Eirefelt, 070-604 29 11
Roland Dahlbeck, 070-696 57 55