Naturskyddsföreningen

Förslag till regeringen om ny miljöbilspremie

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 14:50 CET

I regeringsdeklarationen lovade Fredrik Reinfeldt en premie för att stimulera privatpersoner att köpa miljöbilar. Naturskyddsföreningen har utformat ett sådant förslag som nu lämnas till regeringen.

Allianspartierna lovade både före och efter valet att privatpersoner som köper en miljöbil ska få 10 000 kr i premie. Syftet är att stimulera övergången till mer förnybar energi och minska klimatpåverkande utsläpp. För att en sådan premie ska få ge miljövinster krävs dock även andra åtgärder. Huvudproblemet är att miljöbilar som går att köra både på bensin och förnybart bränsle i större utsträckning körs på bensin eftersom det med dagens priser blir billigare. Försäljningen av etanol (E85) har därför minskat det senaste halvåret trots att antalet flexifuelbilar ökar.
- Så länge det är billigare att köra på bensin än på etanol blir en miljöbilsbonus till etanolbilar ett slag i luften. De förnybara drivmedlen måste stabilt bli billigare än bensin och diesel, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen. För att klara detta lämnar Naturskyddsföreningen tre alternativa förslag till regeringen: 1. Inför biodrivmedelscertifikat. Bensinförsäljningsbolagen får krav på sig att 5,75 procent av sålda drivmedel ska vara förnybara/icke-fossila. Bolagen tvingas då själva justera priset på t.ex. bensin och etanol (E85) så att försäljningen av etanol ökar. 2. Bestäm ett tak för försäljningen av bensin och diesel. Fördelningen inom taket skulle ske genom ett auktionsförfarande, en sorts utsläppshandel. Detta skulle leda till en prisjustering mellan fossila och förnybara bränslen. 3. Höj koldioxidskatten på bensin och diesel. En höjning av bensinskatten på cirka en krona per liter skulle göra att priset hamnar i nivå med etanolpriset. Detta är den administrativt enklaste lösningen som dessutom går snabbast att genomföra.
- Att göra bensin och diesel dyrare är det billigaste sättet för samhället att minska trafikens koldioxidutsläpp, konstaterar Svante Axelsson. I sitt förslag till miljöbilsdefinition vill Naturskyddsföreningen även föra in de framtida avgaskrav som EU just fastställt.
- Det är viktigt att de nya avgaskraven snabbt slår igenom även när det gäller miljöbilarna. Inte minst gäller det dieselbilarna, där utsläppen av kväveoxider måste ned, säger Magnus Nilsson, trafikexpert vid Naturskyddsföreningen.

Hela förslaget finns på http://www.snf.se/pdf/dok-trafik-miljobilspremie.pdf


För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85 svante.axelsson@snf.se Magnus Nilsson, trafikhandläggare 0708-99 66 88 magnus.nilsson@snf.se