Know IT AB (publ.)

Förslag till styrelse för Know IT AB

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 16:50 CEST


Valberedning för Know IT AB, som består av Anders Nordh, CMA Europe AB, Mats Olsson, Retrib S.A.R.L. och Gunnar Lindberg, LF Småbolagsfonden, lämnar följande förslag att beslutas på Know IT AB:s bolagsstämma den 25 april 2006:

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Antalet stämmovalda styrelseledamöter skall vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter

Förslag till styrelsearvode och revisorsarvode
Arvode till styrelseledamöterna skall utgå med 675 000 kronor att fördelas med 225 000 kronor till ordföranden och 112 500 kronor vardera till styrelsens övriga stämmovalda ledamöter. Arvoden till revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma har hållits, föreslås liksom tidigare att utgå enligt separat räkning.

Förslag till styrelseledamöter
Omval ska ske av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Mats Olsson och Pekka Seitola. Nyval skall ske av Carl-Olof By, Ulrika Simons-Kjelnes och Kerstin Stenberg. Mats Olsson väljs till styrelsens ordförande. Minoo Akhtarzand, Håkan Berntsson och Anders Nordh har avböjt omval.

Carl-Olof By, född 1945
Nyval. Pol Mag. Carl-Olof By är vice vd och CFO i Industrivärlden sedan 1990. Var tidigare CFO på Investment AB Bacho mellan åren 1977-1990. Övriga styrelseuppdrag: Svenska Handelsbanken Region Stockholm City, Isaberg Rapid och OMX Exchanges. Innehav i Know IT: 0. Oberoende ledamot.

Mats Olsson, född 1948
Styrelsemedlem sedan 1997 och styrelsens ordförande sedan 2001. Pol Mag. Var verkställande direktör i Displayit AB 2005. Har under sin verksamma tid åren 1984 - 1995 haft vd-befattningar i konsultföretag var dessutom tf vd i börsnoterade konsultföretag åren 2001 - 2002. Övriga styrelseuppdrag: Displayit AB (ordförande), Fenix Outdoor AB och RBS AB. Aktieinnehav i Know IT: 10.000 med familj. Oberoende ledamot.

Pekka Seitola, född 1958
Styrelseledamot sedan 2005. Fil. Kand i systemvetenskap. Konsult i eget företag sedan 2001. Grundare av Cybercom Consulting Group, 1995, där han var verksam som vice vd och teknisk direktör fram till våren 2001. Har varit IT-konsult och företagare sedan 1982. Övriga styrelseuppdrag: Busnet AB (Ordförande), Timecut AB och Trebis AB. Innehav i Know IT: 487.500 aktier. Oberoende ledamot.

Ulrika Simons Kjelsnes, född 1967
Nyval. Jur. kand. Är idag ansvarig för Public Affairs och kommunikation på Skanska Sverige AB. Under åren 2001-2005 var hon marknadschef på samma företag och har tidigare varit vd för Soft Center International AB. Hon är styrelseledamot för Fondmarknaden/MFEX AB. Innehav i Know IT: 0. Oberoende ledamot.

Kerstin Stenberg, född 1946
Nyval. Fil Kand i ekonomi. Mellan åren 1994-2003 var hon ekonomi- och finansdirektör på SPP. Under 1992-1994 var hon ansvarig för affärsområdet utlandsprodukter på Nordbanken, där hon var verksam sedan 1979 i olika befattningnar. Hon är styrelseledamot i Insättargarantinämnden. Innehav i Know IT: 0. Oberoende ledamot.


Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 600 medarbetare representerade på 16 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på Attract40 på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30