Ledstiernan AB

Förslag till styrelse i Ledstiernan

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 15:54 CEST

Ledstiernans valberedning kommer vid årsstämman den 2 maj 2006 föreslå följande styrelse i Ledstiernan AB:


Ordinarie styrelseledamöter

Jan Carlzon, styrelseordförande (omval)
Leif Almstedt, (omval)
Alf Blomqvist, VD (omval)
Märtha Josefsson, (omval)
Mats Lönnqvist (nyval)
Hans Risberg (nyval)

Per Lundberg har avböjt omval.

Mats Lönnqvist (född 1954)
Civilekonom. Mats Lönnqvist är VD och ägare och konsultföretaget Resolvator AB. I tidigare befattningar har han bl.a. varit CFO på Eniro AB, Investment Manager på AB Ratos, CFO på Esselte AB m.fl.
Styrelseuppdrag: Fastighets AB Tornet, Spendrups Bryggeri AB, Telge Energi, Telge Krafthandel, Telge Kraft, Bluegarden AS, Bordsjö Skogar, Camfil.

Hans Risberg (född 1948)
Civilekonom. Hans Risberg är grundare av och ägare i Ledstiernan AB. Hans Risberg har varit aktiv inom Ledstiernan sedan 1995. Dessförinnan VD för STC Scantrade AB, STC Recycling AB, marknadschef för ITT Industries i Bryssel m.fl.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Arena Personal AB samt Naty AB. Styrelseledamot i Empire AB och Retail and Brands AB. Förbundsordförande i Svenska Sportskytteförbundet.

Arvoden
Valberedningen har beslutat föreslå bolagsstämman att styrelsearvode skall utgå med 750 tkr varav 250 tkr till styrelseordföranden och 125 tkr till de ordinarie ledamöterna.


Om Ledstiernan
Ledstiernan är ett riskkapitalbolag med historiskt investeringsfokus inom IT och kommunikationsteknologi som nu breddas till investeringar även inom tillväxtföretag utanför sektorn. Portföljen består av 10 huvudinnehav där ägarandelarna i snitt uppgår till 30%. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se


Ledstiernan AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35