Fabege AB

Förslag till utdelning av aktier i Klövern AB

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 08:58 CET

Vid ett ordinarie styrelsemöte i Fabege AB (publ) den 28 november behandlade styrelsen utdelningsförslag för år 2006 och fattade beslut avseende bolagets koncernledning fr o m den 1 januari 2007.

Förslag till utdelning av aktier i Klövern AB

Styrelsen har för avsikt att föreslå att årsstämman den 27 mars 2007 beslutar om sakutdelning i form av bolagets samtliga aktier i Klövern AB varvid två Fabegeaktier berättigar till en aktie i Klövern. Sakutdelningen motsvarar ca 13 kr per aktie (7,50 kr kontant).

– En utdelning av Fabeges aktieinnehav i Klövern skulle ge våra aktieägare både en rejäl höjning av utdelningen järmfört med förra året och en möjlighet att vara med om en intressant utveckling i ett fastighetsbolag med en annan struktur än Fabege, kommenterar Erik Paulsson, VD för Fabege.

Ledningsförändringar fr o m den 1 januari 2007

Roger Johansson, idag administrativ chef inom Fabege, har utsetts till vice VD och ekonomi- och finanschef fr o m den 1 januari 2007.

Anders Hörnqvist, fastighetschef och ansvarig för fastighetsförvaltningen inom Fabege, har fr o m den 1 januari 2007 utsetts till vice VD med fortsatt ansvar för fastighetsförvaltningen.

Nuvarande vice VD och ekonomi- och finanschef Olle Knaust har valt att lämna sin befattning vid årsskiftet men kvarstår som rådgivare till bolaget under en övergångsperiod.

Fabeges koncernledning består fr o m den 1 januari 2007 av Christian Hermelin, VD, Roger Johansson, ekonomi- och finanschef, Anders Hörnqvist, fastighetschef och Mats Berg, informationschef.Fabege AB (publ)
StyrelsenFabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok­fört värde av ca 26 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har en uthyrningsbar yta på ca 1,6 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.