Finansdepartementet

Förslag till utökad informationsplikt i noterade företag

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:48 CEST

I en departementspromemoria från Finansdepartementet lämnas förslag till utökad informationsplikt i noterade företag m.m.

Promemorian innehåller förslag till lagändringar för genomförandet av ett EG-direktiv om harmoniserade regler för offentliggörande av regelbunden finansiell information, såsom års- och koncernredovisning och viss delårsrapportering, i aktiemarknadsbolag och andra noterade företag. I promemorian föreslås att börser och auktoriserade marknadsplatser får ett ansvar för att övervaka de noterade företagens finansiella rapportering.

Promemorian innehåller också nya bestämmelser om offentliggörande av förändringar i större innehav i aktiemarknadsbolag (s.k. flaggningsregler).

Finansinspektionen skall utöva tillsyn över att bestämmelserna som föreslås i promemorian följs.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 april 2007.

- Väl genomlysta finansiella marknader med harmoniserade informationskrav är viktigt för den inre marknaden i EU. En ökad öppenhet i de företag som handlas på börsen förbättrar såväl skyddet för investerare och småsparare, som marknadens effektivitet, säger finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg.


Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg
08-405 57 68
070-681 37 02
registrator@finance.ministry.se

Gabriella Johansson
Kansliråd
08-405 15 06
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Informationskrav i noterade företag, m.m. (http://www.regeringen.se/sb/d/6185/a/62820)