Effnet AB

Förslag till val av styrelse och styrelsearvoden

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 08:56 CEST

Aktieägare i Effnet Holding AB som företräder ca 23 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget har meddelat att de avser att lägga fram följande förslag till val av styrelse och styrelsearvoden vid årsstämman den 21 april 2009. Omval av Göran E Larsson och Hans Runesten samt nyval av Erik Nerpin, som är advokat och partner i Kilpatrick Stockton Advokatbyrå. Lennart Pihl och Peter Jacobsson har avböjt omval. Göran E Larsson föreslås bli omvald till styrelseordförande. Vidare föreslås ett årligt styrelsearvode om 175.000 TSEK, varav ordföranden skall erhålla 75.000 SEK och övriga två ledamöter 50.000 SEK vardera, dock skall Hans Runesten ej erhålla styrelsearvode under den tid han uppbär lön från bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran E Larsson, Styrelseordförande, Effnet Holding AB, Tel: 070-565 68 69
Hans Runesten, Styrelseledamot, Effnet Holding AB, Tel: 070-280 26 26

OM EFFNETKONCERNEN
Effnet Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North Premier (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare information om Effnet Holding AB (publ), besök www.effnetholding.se. Effnet Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden:
Digital Broadcasting
Factum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök www.factum.se.
Header Compression
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.se.