Folkpartiet

Förslagen från Folkpartiets klimatsamråd

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 11:23 CEST

- Sätt ett globalt pris på utsläppen. Viktigaste åtgärden mot klimathotet är att världen sätter ett globalt pris på utsläpp av växthusgaser; så snabbt och allomfattande som möjligt för sektorer och länder. Fokus ska ligga på generella ekonomiska styrmedel, stimulans av ny teknik och energieffektivisering samt svårast och viktigast - att framförhandla skarpa och bindande internationella överenskommelser.

- Klimatmålet ska vara överordnat. I EU:s flora av klimatmål, ska målet om minskade globala utsläpp av växthusgaser vara det överordnade målet. Vid konflikter med andra klimatmål ska således EU-målet om minskade utsläpp gälla i Sveriges klimat- och EU-politik. Användningen av fossila bränslen måste pressas tillbaka. Förnybar energi är inte mer klimatsmart än kärnkraft och användning av lagring av koldioxid i underjorden.

Det säger Carl B Hamilton, som på måndagen presenterade Partistyrelsens klimatrapport som ska behandlas av partirådet 3-4 oktober. Rapporten är ett resultat av arbete i en klimatgrupp och ett klimatsamråd bland medlemmarna.

Se sammanfattning av förslagen nedan. Rapporten bifogas i sin helhet.

Carl B Hamilton, riksdagsledamot (fp)
0702-34 57 36, carl.b.hamilton@riksdagen.se

Anna Prucha, Pressekreterare
0708-54 90 66, anna.prucha@riksdagen.se

__________________________________________________


Några av rapportens förslag:

Rättvis lösning! Rika länder ska självklart ta på sig större utsläppsminskningar än fattiga. Att världen inte paralyseras av lågkonjunktur, att en WTO-uppgörelse (Doha-rundan) inte kollapsar och klimatrelaterade naturkatastrofer är sannolika externa förutsättningar för framgång i Köpenhamn redan 2009.

Inget höjt skattetryck. Offentliga intäkter från klimatskatter och avgifter ska inte leda till högre totalt skattetryck, utan en genuin skatteväxling. Idag är hushållen hårdare belastade med klimatskatt/avgifter än övriga ekonomin. Den obalansen bör modifieras.

● Transportsektorn in i ETS! Sverige ska sträva efter att transportsektorn införlivas i EU:s utsläppshandelssystem, som ett komplement till konstruktionsspecifikationer, nationell beskattning mm.

Inga biobränslen från spannmål! EU:s förslag att godkända biodrivmedel skall minska utsläppen av växthusgaser med 35 procent är för lågt. Kriterierna bör skärpas och procenttalet höjas för att motverka spannmålsbaserad biodrivmedelsproduktion.

Inga 1:a generationens biobränslesubventioner! Biobränsleproduktion bör inte subventioneras utan konkurrera fritt med andra branscher om bioråvaran. Det är inte en hållbar politik att fokusera på 1:a generationens biodrivmedel. En princip om försiktighet leder oss till att föreslå en utfasning av besluten om att subventionera och prioritera just biodrivmedel.

Höjd CO2-skatt i jordbruket! De nedsättningar av koldioxidskatter som jordbruket idag har ska tas bort.

Bygg ut kärnkraften och nå över 60+ procent minskade utsläpp! Nybyggnadsförbudet för kärnkraft tas bort snarast för att möjliggöra byggandet av nya, ersatta reaktorer i Sverige.