Umeå kommun

Förslaget för Rådhusesplanaden återremitteras

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2014 12:27 CET

Tekniska nämnden beslutade att återremittera programmet för Rådhusesplanaden vilket innebär att tidplanen förlängs ytterligare en månad. Det fanns två förslag och det var socialdemokraternas förslag om återremiss som vann nämndens gillande.


- Vi vill se alternativa lösningar på det så kallade apbergets utformning, säger Andreas Lundgren, andre vice ordförande i tekniska nämnden. Lösningen ska visa apberget med dessa funktioner, med en tillgänglighetsanpassad talartribun och möjlighet att sitta i solen. Det ska kunna behållas på platsen men ändå ha en öppen ingång in i esplanadens mittstråk så det blir enkelt för umeborna att nyttja parkområdet.

Dessutom yrkade socialdemokraterna på några tillägg i programmet, t ex trygghetsperspektiv för kvinnor och män, möjlighet till icke-kommersiella utställningsytor samt skärpa skrivningen om att göra möjligt för en bilfri esplanad även på delarna närmast Järnvägstorget.

En konsekvens av nämndens beslut är att dialogprocessens tidplan förlängs ytterligare en månad i väntan på återremissen. Nämnden ska därefter i nästa steg ta ställning till en omarbetad programhandling innan den presenteras för allmänheten.

Samtliga yrkanden i socialdemokraternas förslag stöddes av alliansen och Miljöpartiet. Miljöpartiet ville dock ha en stramare skrivning om bilfritt centrum.

Västerpartiet stödde inte någon dela av socialdemokraternas yrkande utan hade ett eget förslag. Västerpartiets förslag stöddes inte av nämnden.

- Själva platsen, stenarna och dess användning som demokratisk mötesplats har blivit ett signum för Umeå, säger Lasse Jacobsson (V), ordförande i tekniska nämnden. Vi vill att man återanvänder de gamla stenarna och bygger den gamla trappan i trestegsmodell samt återuppbygger talarstolen. Demokratin ska ha en upphöjd plats i solen.

- Vi har fått många positiva reaktioner på den öppna lösningen som Rådhusesplanaden har nu. Det viktiga är att det någonstans finns en plats att tala ifrån, säger Stefan Nordström, vice ordförande i tekniska nämnden.

Dialogresultaten
Det är omkring 800 synpunkter och idéer som har kommit in under dialogprocessen. Dialogresultatet finns sammanställda på www.umea.se/radhusesplanaden 


Bifogas:
Socialdemoraternas yrkande
Vänsterpartiets yrkande

Kontakt
Lasse Jacobson (V)
tekniska nämndens ordförande
090-16 14 04
070-295 14 04
lasse.jacobson@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se 

Andreas Lundgren (S)
tekniska nämndens andra vice ordförande
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se

Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Britta Strömgren
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 91
070-661 24 64
britta.stromgren@umea.se