Systembolaget AB

Förslaget från EG-domstolens generaladvokat: - Framgång för svensk alkoholpolitik

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 16:08 CEST

Generaladvokatens förslag till beslut i distanshandelsmålet är en framgång för den svenska regeringens linje när det gäller förbudet mot distanshandel. Generaladvokaten har gått på samma linje som regeringen och menar att förbudet är berättigat eftersom syftet med detaljhandelsmonopolet är att styra försäljningen av alkoholdrycker till Systembolaget. Han menar att distanshandelsförbudet är en del av Systembolagets monopol och därför ska bedömas enligt EG-rättens regler om statliga monopol, samma regler som tillämpades i Franzén-domen, som godkände monopolet 1997.

Generaladvokaten vänder sig emot att det tidigare i den svenska alkohollagen fanns en bestämmelse där Systembolaget hade möjlighet att "skönsmässigt" säga nej till en kunds begäran om privatimport (Denna regel har aldrig utnyttjats). Han menar att det då fanns en risk att Systembolaget diskriminerade utländska produkter till förmån för svenska, och att detta strider mot EG-rätten. Händelsen som målet gäller inträffade när denna regel gällde. Bestämmelsen avskaffades 1 januari 2005. Den svenska lagen är därför redan anpassad på det sätt som generaladvokaten anser nödvändigt för att överensstämma med EG-rätten.

Generaladvokatens uttalande är ett förslag till avgörande i EG-domstolen. Domen brukar i de flesta fall komma tre till fem månader efter generaladvokatens yttrande. Den slutliga domen i ärendet kommer sedan att fällas av den svenska Högsta Domstolen utgående från EG-domstolens dom. Generaladvokatens förslag till beslut påverkar inte gällande svensk lagstiftning. Slutgiltig bedömning kommer först efter EG-domstolens och Högsta Domstolens domar.

- Generaladvokaten ser förbudet mot distanshandel med alkohol som del av monopolets funktionssätt. Jag är mycket optimistisk inför EG-domstolens behandling av denna fråga, säger Systembolagets VD Anitra Steen

För ytterligare information kontakta gärna:
Presschef Björn Rydberg, tfn 08-503 310 25, 070-528 41 05, bjorn.rydberg@systembolaget.se


Björn Rydberg
Presschef
Systembolaget AB, 103 84 Stockholm
Besök Kungsträdgårdsgatan 14
Telefon Vxl 08-503 300 00 Direkt 08-503 310 25 Mobil 070-528 41 05 Fax 08-503 310 16 bjorn.rydberg@systembolaget.se www.systembolaget.se