Regionförbundet Örebro

Förslaget om storregioner bra för Örebro län

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:41 CET

– Sverige behöver en ny regional organisation för att möta framtiden och skapa en hållbar utveckling. Ansvarskommitténs förslag är trovärdigt och handlar om vår framtida välfärd. Det säger regionstyrelsens ordförande Irén lejegren med anledning av Ansvarskommitténs betänkande som presenterades idag.

Ansvarskommitténs förslag att tydliggöra rollerna inom den offentliga sektorn och peka ut ansvaret för samhällsfrågor mellan nivåerna i samhället är mycket viktigt. Idag är det många gånger oklart och skapar stora problem för att utveckla välfärden.

– Jag tror att man har större förmåga att arbeta med utvecklings- och tillväxtfrågorna på ett regionalt plan än att låta besluten fattas nationellt i Stockholm. Då kan man till exempel ta ett större ansvar för miljöfrågorna, vilket är helt nödvändigt för framtiden.

– Ytterst handlar allt detta om demokrati, att beslut ska fattas närmare medborgarna och att medborgarna lättare kan utkräva ansvar av sina politiker, säger Irén Lejegren.

Mälardalen viktig
– För Örebroregionen är kopplingen till Mälardalen viktig. Vi ser till exempel att pendlingen inom Mälardalsregionen hela tiden ökar. Men vår unika plats mitt i landet möjliggör även fortsatt starka band med våra andra grannar Värmland.

Universitetssjukhuset i Örebro spelar idag en viktig roll för tillväxten i regionen. USÖ bör vara en naturlig motor även i en kommande storregion, enligt Irén Lejegren.

Regionpolitiker söker kunskap
Redan i nästa vecka reser ledamöterna i regionfullmäktige till Kristianstad och Göteborg för att på nära håll ta del av erfarenheterna från Region Skåne och Västra Götaland, två regioner som i många stycken stått modell för Ansvarskommittén.

– Vi i Örebroregionen ska vara offensiva och arbeta konstruktivt med den här viktiga frågan. Därför engagerar vi samtliga regionpolitiker så att vi är många som får kunskap i ett tidigt skede. Vi måste ta ställning redan efter sommaren, säger Irén Lejegren.

Rådslag i Örebro
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting kommer under våren att hålla åtta regionala rådslag kring Ansvarskommitténs förslag. Det första äger rum i Örebro den 11 april med Regionförbundet Örebro som värd.


För mer information
Irén Lejegren, 070-663 19 75
Magnus Persson, regiondirektör, 070-525 71 58
Karin Wettermark Jonsson, informationschef, 070-532 63 14