Kemikalieinspektionen

Förslaget till ny kemikalielagstiftning klart att förhandla om i ministerrådet och Europaparlamentet

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 23:00 CET

- Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att förslaget till ny kemikalielagstiftning nu kommit från Europeiska kommissionen och att förhandlingarna kan komma igång i rådet och i parlamentet.
Det säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Ethel Forsberg som en kommentar till att kommissionen på onsdagen offentliggjorde förslaget till ny europeisk kemikalielagstiftning (REACH).

Ethel Forsberg uttryckte dock en viss oro för att kunskapskravet – dvs. industrins skyldighet att lämna information om kemikaliers egenskaper – kan ha sänkts i detta förslag jämfört med den ursprungliga kemikaliestrategin från kommissionen (den s.k. vitboken). Hon understryker dock att REACH ändå är en förutsättning för att vi ska kunna åtgärda bristerna på kemikalieområdet.
- REACH behövs för att Sverige ska kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Kemikalieinspektionen studerar nu förslaget för att ta fram det svenska underlaget till kommande förhandlingar i rådet.

Läs pressmeddelande från Europeiska kommissionen
Läs mer på Europeiska kommissionens webbplats

Kontakter
Ethel Forsberg
Tel: 070-429 38 82
E-post: ethel.forsberg@kemi.se

Marianne Swahn
Tel: 070-429 38 97
E-post: marianne.swahn@kemi.se

Webbplats: www.kemi.se