Riksdagen

Förslaget till ny skuldsaneringslag

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 09:20 CET

Lagutskottet inbjuder till en offentlig utfrågning om förslaget till ny skuldsaneringslag.

Tid: Tisdagen den 28 mars kl. 9.30-12.00
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset östra, ingång Riksplan (för allmänheten)

Utfrågningen anordnas i syfte att ge utskottet ett så fullständigt beslutsunderlag som möjligt inför den förestående behandlingen av regeringens proposition 2005/06:124 Ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande och de motioner som har väckts till följd av propositionen.

Vid utfrågningen kommer företrädare för följande myndigheter och organisationer att delta: Justitiedepartementet, Socialstyrelsen, Skatteverket, Konsumentverket, Finansbolagens Förening, Riksförbundet Fattiga Riddare, Svenska Bankföreningen, Svenska Inkassoföreningen, Sveriges Inkassoorganisation och Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst.

Utfrågningen inleds med att inbjudna deltagare får tillfälle att genom ett kort anförande lämna sina synpunkter på lagförslaget. Företrädare för Justitiedepartementet ges därefter tillfälle att kommentera synpunkterna. Den återstående tiden är avsedd för att utskottets ledamöter och suppleanter skall få tillfälle att ställa frågor till de inbjudna.

Programmet kommer att presenteras på www.riksdagen.se

Utfrågningen kan även följas via riksdagens webb-tv.

För mer information kontakta:
Annika Åkerlind, föredragande, lagutskottet, telefon 08-786 42 16 eller
Lars Haglind, kanslichef, lagutskottet, telefon 08-786 43 04Kikki Hägglund
Informationsenheten, tfn 08-786 40 00, 020-349 000