Vägverket

Försök med kameraidentifiering av överlastade tunga fordon

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 08:46 CEST

Vägverket har under flera år genomfört mätningar av överlaster på fordon i rörelse. Mätningarna visar fordonstyp (antal axlar), totalvikt och axellaster samt fordonens hastighet. I ett projekt med kamera kopplad till utrustningen kan nu fordonen även identifieras. Det kommer att ge nya kunskaper om vilka fordon som är överlastade och vad de har för typ av laster.

Det pågående försöket med att fotografera överlastade tunga fordon på E4 Deltavägen avslutas den 15:e augusti. Under dagen kommer polisen att kontrollväga en del av de fordon som passerat den dolda mätningen.
Vägverket och polisen samverkar i detta försök för att öka kunskapen om fordonslaster och vikter. Resultaten kan Vägverket använda i planeringen av investeringar och underhåll på vägnätet och får också bättre verktyg för diskussioner med transportnäringen.
Polisen får ytterligare kunskap för att prioritera rätt övervakning av överlaster.
Åkerinäringen har också visat stort intresse för mätningarna eftersom resultaten kan effektivisera insatserna mot osund verksamhet och konkurrens.
Överlaster innebär ett ökat slitage och kortare livslängd på vägnätet. Längre bromssträckor och sämre manöverförmåga påverkar trafiksäkerheten. Överlaster medför även en osund konkurrens och missgynnar de seriösa transportföretagen

Pressen inbjuds att närvara vid kontrollen den 15:e augusti.
Polisens vägningar av fordon startar ca. 10:30.
Mätplatsen är E4 norr om Timrå på rastplats Bölesjön, norrgående sida.
På rastplatsen finns även representanter för Vägverkets mätningar.
Ring gärna och boka en tid. (även eftermiddagen är möjlig)

Kontaktpersoner:
Lennart Helsing, pressansvarig, Vägverket Region Mitt, 070–344 40 10
Jimmy Dahlbom, trafikmätningsingenjör, Vägverket Konsult, 070–268 08 03
Göte Höglund, polisinspektör, Polismyndigheten i Västernorrland, 070–640 08 97

Lennart Helsing
Pressansvarig
lennart.helsing@vv.se
Direkt: 0611-440 44
Mobil: 070-344 40 10
Fax: 0611-441 11