Stockholms Läns Landsting

Försök med öppna spärrar vid Slussen norra (v)

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 14:56 CEST

SL:s styrelse har beslutat att införa försök med öppna spärrar vid Slussens norra entré mot Saltsjöbanan och Nacka-Värmdöbussarna. Försöket är tänkt att genomföras under mandatperioden.

- Vi har länge velat pröva ett annat angreppssätt än att bygga större och dyrare spärrlinjer för att komma åt tjuvåkandet. I många europeiska städer som Wien, Helsingfors och Berlin, har man gått över till öppna spärrlinjer. Det har medfört mindre krångel och dessutom har betalningsmoralen i dessa städer legat på en hög nivå. Vi vill ge en signal till resenärerna om att kollektivtrafiken är vårt gemensamma färdsätt som vi alla måste värna och det gör vi genom att skapa ett ömsesidigt förtroende. Dessutom kommer själva kontrollen inne i systemet att bli bättre. Det innebär mer personal i tunnelbanan och därmed ökad trygghet för resenärerna, säger vänsterpartiets styrelseledamot i SL, Kerstin Petterson.

- I den gemensamma politiska plattform som s, v och mp formulerat har vi beslutat att göra ett försök med öppna spärrar. Vi måste hela tiden utveckla kollektivtrafiken och pröva nya vägar och därför ska det bli spännande att följa försöket med öppna spärrar vid Slussen, säger Kerstin Petterson.

För mer information kontakta:

Kerstin Pettersson (v)
tel. 073 - 706 78 04