LRF i Västra Sverige

Försöker Axfood tillsammans med danskarna sänka vår unika salmonellastatus?

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2012 10:29 CEST

Pressmeddelande från LRF Västra Götaland 30 juli 2012

Försöker Axfood tillsammans med danskarna sänka vår unika salmonellastatus?

År efter år visar den zoonosrapport som EU-kommissionen begär in från varje medlemsland http://www.sva.se/sv/Mer-om-SVA1/Salmonellaportal/Rapporter/ att Sverige och Norge har ett helt världsunikt smittskyddsläge. Därför har EU-kommissionen gett oss en särskild rätt att kontrollera kött från nötkreatur, gris, kyckling samt ägg som förs in i Sverige. Varje parti kött från EU-länder som förs in i Sverige ska följas av ett intyg som visar att köttet provtagits och är fritt från salmonella. Flera av de salmonellabakterier som ändå hittats i importerat kött är resistenta mot ett flertal antibiotika för behandling av människor.

- Vår svenska salmonellastatus är en enorm trygghet för alla konsumenter av svensk mat, menar Monica Didriksson, vice ordförande i LRF Västra Götaland. Vi har satt smittskydd, djurhälsa och låg antibiotikaresistens i högsätet sedan många decennier.

Axfood har den 28 juli återigen hittat salmonella i sina köttprodukter. Den här gången är det salmonellasmittat danskt fläskkött som återkallas från hyllorna. Det smittade köttet har redan kontrollerats en gång i Danmark. Ändå hittades spår av salmonella vid en kontroll i Sverige. 20 procent av proven innehöll salmonellasmittat kött.

Den 7 juli återkallade Axfood hamburgare eftersom salmonella påvisats i en rutinundersökning. I det pressmeddelandet skrev Axfood ”Hamburgaren består enbart av svensk råvara.”
Många medier hakade på och skrev att nu kan vi inte lita på svenskt kött heller längre. Det är det danska köttföretaget Danish Crown som äger den konsumentpackanläggning i Jönköping där allt Axfoods kött paketeras och där nu även denna nya salmonellasmitta med konstaterat danskt och irländskt kött kommer ifrån. Vi har de senaste veckorna ställt frågan till Livsmedelsverket om det första salmonellautbrottet på hamburgare verkligen berodde på den svenska köttråvaran. Följande svar har nu kommit från Krister Scherling, senior veterinärinspektör vid Kontrollavdelningen på Livsmedelsverket:

"Det bör betonas att provtagningen, som företaget gjorde i det aktuella fallet, utfördes i produktionen. Proverna togs alltså inte på råvaran, utan på färdigtillverkade hamburgare. Detta innebär att det inte med säkerhet kan sägas att salmonellabakterierna har kommit med den aktuella köttråvaran. En som inte kan uteslutas är att bakterierna har funnits i anläggningsmiljön redan före aktuell produktionsdag, en annan är att bakterier kan ha funnits i en kryddblandning."
 
- Sammantaget leder hanteringen av dessa två färska salmonellautbrott oss till slutsatsen att Axfood tillsammans med den starka danska köttlobbyn är ute efter att sänka svenska mervärden i matproduktionen, säger Monica Didriksson

- Med falska anklagelser och försök att sänka vår goda salmonellastatus försöker de skapa utrymme så att danskar och andra fritt utan salmonellaintyg skall kunna exportera kött till Sverige och hota svenska konsumenters hälsa, säger Monica Didriksson, vice ordförande i LRF Västra Götaland.

Fler kommentarer ges gärna av Monica Didriksson, Töreboda, vice ordförande LRF Västra Götaland, 070-205 65 38.