Försvarsdepartementet

Försöksverksamheten med GotSam förlängs

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 11:54 CET

Regeringen beslutade i dag att förlänga försöksverksamheten med GotSam med ett år - till och med 31 dec 2008. Den försöksmodell som kallas Gotsam är ett samverkansprojekt på Gotland där syftet är att pröva om den av myndigheterna föreslagna modellen medför bättre samordning och effektivare resursutnyttjande för hantering av allvarliga olyckor m.m.

Mot bakgrund av att arbetet med att sätta igång samverkanscentrum Gotsam tog längre tid än beräknat anser regeringen det befogat att förlänga försöksperioden med ett år. De totala kostnaderna för projektet får dock inte överstiga den fastställda budgeten.

Deltagande myndigheter är Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Sjöfartsverket samt Gotlands kommun och Länsstyrelsen i Gotlands län.Kontakt:
Niclas Bengtsson
Pressekreterare hos Mikael Odenberg
08-405 25 15
070- 353 78 22
niclas.bengtsson@defence.ministry.se

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
dennis.abrahamsson@defence.ministry.se


-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Läs mer på Gotsams webbplats (http://www.gotsam.se)