Folke Bernadotteakademin

Försoningsarbete i Kenya

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 11:32 CET

Försoningsarbete i Kenya   

Mycket står på spel när Kenya nästa vecka (4 mars) går till val. Förra valet, 2007, slutade med ett omtvistat valresultatet som ledde till att ett storskaligt och organiserat våld bröt ut. Minst 1 133 människor dödades och fler än 350 000 drevs på flykt. Våldsamheterna var resultatet av historiska orättvisor, övergrepp, marginalisering och motsättningar längs etniska linjer som vid valet underblåstes av politisk maktkamp.

Efter en internationell medlingsinsats under ledning av FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan upphörde våldet . En nationell samlingsregering bildades med mandat att föra Kenya tillbaka till demokratisk ordning. Politiska reformer och en ny grundlag infördes. En nationell försoningskommission (Truth, Justice and Reconciliation Commission, TJRC) etablerades med uppdraget att utreda övergrepp som har begåtts ända sen Kenyas självständighet 1963 fram till våldet efter valet 2007.

Stöd till försoningsprocessen i Kenya

Under våren 2012 inledde Folke Bernadotteakademin ett projekt till stöd för Kenyas försoningsprocess. Therese Jönsson och Peter Nordström har under senaste året arbetat med sydafrikanska och kenyanska kolleger med försoningsprocessen.

- Det finns mycket misstro som behöver överbryggas och den kenyanska politiken kännetecknas av etniska motsättningar. Arbete med försoning är extremt viktigt för att vi inte ska se en upprepning av våld säger, Therese Jönsson, projektledare.

Projektet genomförs i nära samarbete med den kenyanska nationella kommissionen National Cohesion and Integration Commission (NCIC) och den sydafrikanska organisationen Institute for Justice and Reconciliation (IJR).

Detta unika trepartssamarbete tillvaratar de tre organisationernas kompletterande kompetens och erfarenhet på försoningsområdet. Samarbetsorganisationerna har identifierat behovet av försoning i Kenya som en förutsättning för hållbar fred och utveckling i landet. Med riktade utbildningsinsatser och påverkansarbete syftar projektet till att stärka kapaciteten hos nyckelaktörer i det kenyanska samhället att verka för försoning på såväl nationell som lokal nivå. Trepartssamarbetet resulterar även i att NCIC, en grundlagsskyddad permanent institution, stärker sin förmåga att verka för försoning genom deltagande i projektet som planeras pågå hela året.

Projektet finansieras till två tredjedelar av medel från Sida och en tredjedel med bidrag från IJR.

För mer information kontakta Marianne Kihlberg 070 618 2301


Folke Bernadotteakademin är en myndighet som har till uppgift att verka för goda och effektiva internationella fredsinsatser. Detta sker i huvudsak genom rekrytering och utsändande av civil personal, utbildning, forskning och utveckling. Verksamheten är en del av det svenska biståndet.