Liberala ungdomsförbundet, LUF

Först abortturism och social turism - nu vårdturism. Desperation är ingen semester!

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 20:32 CEST

I gårdagens Agenda debatterade Marit Paulsen (FP) och Marita Ulvskog (S) det som kallas vårdval, men som nu i var mans mun kallas vårdturism.

- Marita Ulvskog ville i debatten påskina att vårdval i EU skulle innebära att nedläggningar av sjukhus i Sverige genom stora kostnader för sjukvården när patienter opereras. Det är ett mycket underligt resonemang - sjukvården är till för att göra patienter friska, och svensk sjukvård har köer. Inte heller är det rimligt att tro att patienterna kommer fly sina lokala sjukhus om de inte har behov av en specialist som finns på annan plats eller att köerna är så långa att man inte kan vänta - och i så fall sparar det snarare pengar och lidande att köer och sjukskrivningar kan kortas. Vårdval Europa är en otrolig stärkning av patientsäkerheten och dessutom konsumentmakten i sjukvården, säger Frida Johansson Metso, förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet.

- Men det värsta i debatten är rädslan för att det ska välla in människor och utnyttja svensk vård - det som gör att debatten benämns vårdturism. Vi ser samma retorik när det gällde de sociala turisterna i förra valet 2004, och vi hörde det i debatten om abortturism. Det här är raljerande och det finns inget fog för att sprida rädsla för att välfärden inte ska klara av globaliseringen, säger Frida Johansson Metso.

- Det är dags att ta människors rättigheter på allvar - EU gör det. "Turismen" är en effekt av EU:s fria rörlighet och alla unionens medborgares lika rättigheter och den borde hyllas, inte raljeras över. Först abortturism och social turism - nu vårdturism. Desperation är ingen semester! säger Frida Johansson Metso.