Tedestrand coaching AB

Först funktionell psykologisk behandling - därefter arbete!

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 08:04 CEST


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/psykiska-ohalsan-kostar-70-miljarder-om-aret_7964256.svd

Psykiska ohälsan kostar 70 miljarder om året

På en internationell hearing i Stockholm idag presenteras en OECD-rapport om psykisk ohälsa i det svenska arbetslivet. Rapporten har skrivits självständigt men på den svenska regeringens uppdrag och Sverige får både ris och ros. Det skriver socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.


Den psykiska ohälsan kostar enligt uppskattning bara i Sverigen ofattbara 70 miljarder kronor. Samtidigt talar Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson att vi måste hjälpa människor tillbaka in i arbetslivet.

Javisst måste vi det. Men det saknas ett avgörande steg i det resonemanget. Först måste vi skapa en behandlingsform som ger människor möjlighet att tillfriskna från denna psykiska ohälsa innan arbete är ett alternativ för flertalet. Eftersom nästintill all psykisk ohälsa är komplex krävs en visuell överblick som skapas först som också är möjlig att lära ut till den som bär på den psykiska ohälsan.

100 års erfarenhet av en psykologi och dess forskning som inte lett till några större positiva förändringar måste ifrågasättas i grunden. Det är givetvis något som är grundläggande fel i hur man angriper problematiken. 


Denna visuell överblick - processkarta är skapad och behandlingsformen har benämningen Psykologisk orientering av det enkla skälet att all komplexitet kräver en visuell överblick att följa. Psykologisk orientering har i olika sammanhang visat det är den felande länken mot de resultat som vänder denna långvariga och djupa destruktiva trend. Resultaten är bekräftande och löser upp problemen för flertalet.


Länkar som förklarar och bekräftar:

Vetenskaplig utvärdering - Linköpings universitet

Psykologisk orientering - resultat efter 136 dagar

Trovärdiga referenser

10 klienter berättar - och bekräftar


Välkommen att kontakta mig!

Anders Tedestrand

PSYKOLOGISK ORIENTERING

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235