Tedestrand coaching AB

Först funktionell psykologisk behandling - därefter socialstyrelsens tankegångar.

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 18:32 CEST


”Socialstyrelsen kräver bättre vård för psyksjuka”

http://www.dn.se/debatt/socialstyrelsen-kraver-battre-vard-for-psyksjuka/


Tanken är god, men utan en bättre behandlingsformer än det som erbjuds idag kommer inga ökade resurser eller omorganisationer göra fler människor fria från sin psykiska ohälsa.

Förslagen följer samma mönster som presenterats - och använts i sekler utan att människor blivit friskare från psykisk ohälsa. Tyvärr är verkligheten sådan att det blivit värre eftersom behandlingsmetoderna som hittills använts måste ses som kontraproduktiva. Och där ligger problemet, den felande länken. Vi måste förändra behandlingsvården från grunden.

Det finns idag en helt ny form av psykologisk behandling. En ny modell som är framtagen i Sverige. Det är en visuell överblick -en processkarta som skapats som visar mycket goda resultat. Resultaten är dokumenterade och även vetenskapligt förankrade i en vetenskaplig utvärdering.

Den visuella överblicken fyller samma funktion som kartor, ritningar och 1000-tals andra liknande visuella överblickar. Den lärs ut till patienten som då driver sin egen process med en tydlig bild över hur problemet ska lösas, i vilken ordning informationen ska sättas ihop. Erfarenhetsmässigt kan vi se exakt samma mönster för alla komplicerade områden där människan idag lyckas lösa komeplxa problem. Det har skapats en visuell överblick som tillsammans med den som ska lösa problemet oftast når ända in i mål. Så "kartmetoder" vänder trenden från att vara kontraproduktiv till funktionell.Länkar som förklarar och bekräftar:

Vetenskaplig utvärdering - Linköpings universitet

Psykologisk orientering - resultat efter 136 dagar

Trovärdiga referenser

10 klienter berättar - och bekräftar

Välkommen att kontakta mig, resultaten är mycket tydliga, jag kan beskriva - och berätta mer om hur det fungerar!

Anders Tedestrand


PSYKOLOGISK ORIENTERING

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235