Micasa Fastigheter

Först med certifierat energiledningssystem

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 16:12 CEST

Micasa Fastigheter är ett av de första fastighetsbolagen i landet med ett energiledningssystem certifierat enligt standarden ISO 50001. Energi har länge varit ett prioriterat område i bolagets miljöarbete. Under åren 2009-2011 genomförde Micasa Fastigheter ett stort energisparprojekt där man bland annat har installerat bergvärme och frånluftsvärmepumpar samt en solcellsanläggning. Att implementera ett energiledningssystem blev nästa steg i arbetet.

Systemet för energiledning är integrerat i Micasa Fastigheters befintliga miljöledningssystem, som också det är certifierat enligt ISO-standard 14001. Att man satsar extra på energibesparande arbete beror på att energianvändandet i fastigheterna är bolagets största klimatpåverkande aspekt.

– Energi är en betydande miljöaspekt för Micasa Fastigheter och ett energiledningssystem gör att vi kommer att kunna arbeta ännu mer systematiskt med energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp framöver, säger Anders Nordstrand, VD, Micasa Fastigheter.

Genom certifieringen av energiledningssystemet åtar Micasa Fastigheter sig att ständigt minska och effektivisera sin energianvändning och öka andelen förnybar energi. Ledningssystemet är uppbyggt enligt cykeln planera, genomföra, förbättra och följa upp.

För mer information kontakta Anders Nordstrand, VD Micasa Fastigheter, 08-508 360 10.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 130 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 944 miljoner kronor. Läs mer på www.micasa.se