Energikontor Sydost

Första året med Sydost Trampar avslutat

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 13:51 CEST

Första året med Sydost Trampar avslutat

Första året med cykelkampanjen Sydost trampar har avslutat. Under sammanlagt 12 veckor på våren och hösten har cirka 1000 personer i sydost regionen valt cykeln framför bilen för att ta sig till och från arbetet och i resor i tjänsten och på fritiden. Sträckan som har cyklats är cirka 27 200 mil, vilket motsvarar nästan sju varv runt jorden. Deltagarna har sparat atmosfären närmare 56 ton koldioxid genom att använda cykel i stället för bil för sina resor.

SydostTrampar har varit en personalaktivitet som handlar om att motivera och stimulera anställda i Blekinge-, Kalmar- och Kronobergs län till att ersätta ”onödigt” bilkörande med cykling. Främst handlar det om resorna till, från och i jobbet, men även resor på fritiden där cykeln kan vara ett alternativ. Målen är minskade koldioxidutsläpp, förbättrad kondition och mer pengar i plånboken men även att sammanhållningen och trivseln på arbetsplatsen ska förbättras.

– Själva tävlingsmomentet har ju egentligen bara varit en morot . De viktigaste med kampanjen var att deltagarna började fundera över sina transportvanor och avfärdade bilen till förmån för cykeln på kortare sträckor, förklarar Mats Persson projektledare för SydostTrampar.

En enkät har skickats ut till samtliga deltagare för att samla in deras åsikter och tankar om SydostTrampar. Ett preliminärt resultat visar på att en stor majoritet av deltagarna varit nöjda eller mycket nöjda med kampanjen. I enkäten ställs också frågor om vad deltagarna tycker om sin kommuns cykelvägar och vad som behövs göras för att få fler att välja cykel istället för bil för de korta resorna. Under hösten ska svaren sammanställas och presenteras för kommunerna.

– Det är vår förhoppning att SydostTrampar inte bara är en kampanj för att locka fler till cykeln. Den ska också vara ett redskap, i form av de 1000 deltagande cyklisternas tankar och åsikter, för att driva på utveckling och infrastruktur för cyklister i regionen, berättar Per Hansson, projektledare på Energikontor Sydost och initiativtagare till kampanjen Sydost Trampar.

Årets Vinnare. För att se vilka årets vinnare var i SydostTrampar och utlottning av priser, se tävlingens nyhetsbrev: http://www.sydosttrampar.se/UserFiles/File/Vinnare%20i%20SydostTrampar%202010.pdf

SydostTrampar arrangeras av Energikontor Sydost genom mobilitetskontoren i Blekinge, Kalmar och Kronoberg samt i samarbete med Korpen Smålands Motionsidrottsförbund. SydostTrampar 2010 har genomföras tack vare stöd från Vägverket region Sydost, samt kommunerna Karlskrona, Olofström, Oskarshamn, Tingsryd, Växjö, Torsås och Sölvesborg. SydostTrampar 2010 är nu avslutad och vi planerarför fullt för att kunna köra igång igen när våren 2011.

Mer information om SydostTrampar finns på hemsidan www.sydosttrampar.se.

För frågor om mer information, kontakta:

Per Hanson, 0703 25 00 85

Mats Persson, 0733 12 24 00

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.