Första AP-fonden

Första AP-fonden bidrar till pensionssystemets stabilitet

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 09:40 CET

Totalavkastningen på Första AP-fondens kapital uppgick till 20,2 procent efter kostnader under 2009. En stark börsutveckling och ökat fokus på strategisk allokering förklarar det positiva resultat

Avkastningen för 2009 på 20,2 procent efter kostnader motsvarar ett resultat på 34,6 mdkr. Sett över den senaste femårsperioden har Första AP-fonden en totalavkastning som uppgår till i genomsnitt 4,8 procent per år, efter kostnader.

Första AP-fondens kapital uppgick vid årsskiftet till 202,3 mdkr, en ökning med 30,7 mdkr. Av fondkapitalet var 58 procent placerade i aktier och 37 procent i räntebärande värdepapper samt 5 procent i alternativa investeringar. Avkastningen för aktier uppgick till 33,5 procent och för räntebärande värdepapper till 7,6 procent.

”Tack vare den goda avkastningen 2009 har vi nu hämtat hem en stor del av värdeminskningen 2008. Resultatet är det högsta vi har haft sedan starten 2001.

”Fondens avkastning de senaste fem åren överstiger inkomstindex och vi bidrar därmed återigen till pensionssystemets stabilitet.”

Dessutom sänker vi våra kostnader med väl över 100 mkr per år vilket kommer att ge full effekt från och med 2010.” säger Johan Magnusson, VD för Första AP-fonden.

Den digitala årsredovisningen publiceras på
www.ap1.se/sv/Finansiell-information-och-press/Rapporter

Kontakt:

VD Johan Magnusson

Tel: 08-566 20 201

Kommunikationschef Ossian Ekdahl

Tel: 08-566 20 209

Mobil:0709-681 209

e-mail: ossian.ekdahl@ap1.se

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas resultat 2009 uppgick till 134 mdkr

Resultatet för Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna uppgick till totalt 133,8 miljarder kronor för 2009, vilket motsvarar 19,4 procent i genomsnittlig avkastning.

Vid utgången av 2009 uppgick fondernas totala fondkapital till 808,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med 118,2 miljarder kronor jämfört med utgången av 2008.

För 2009 var nettot mellan pensionssystemets inbetalningar och utbetalningar negativt vilket innebar att AP-fonderna betalade ut 15,6 miljarder kronor för att täcka betalningsunderskottet i pensionssystemet.