Första AP-fonden

Första AP-fonden gör en översyn av sin ägarpolicy

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 08:54 CEST

Mot bakgrund av regeringens nya riktlinjer för ledande befattningshavare i företag där AP-fonderna är delägare (20 april 2009) har Första AP-fondens styrelse vid dagens styrelsemöte beslutat att skyndsamt arbeta med att tolka riktlinjerna och hur dessa kan införlivas i fondens ägarpolicy. I detta arbete kommer Första AP-fonden att söka dialog med övriga AP-fonder. Styrelsen kommer därefter att besluta om ändringar av fondens ägarpolicy.
I avvaktan på beslut om en revidering av ägarpolicyn kommer Första AP-fonden att avstå från att rösta i beslut rörande ersättningsprinciper och incitamentsprogram för ledande befattningshavare i företag som Första AP-fonden är delägare i.
För ytterligare information:

Anna Hedborg
Ordförande, Första AP-fonden
Tel: 08-405 41 74
Nadine Viel Lamare
Informationschef Första AP-Fonden
Tel: 0709-681 270
Första AP-fonden är en av pensionssystemets buffertfonder som ska bidra till att trygga framtidens pensioner. Första AP-fondens verksamhetsidé är att, med en långsiktigt kapitalförvaltning och väl avvägda finansiella risker, uppnå högsta möjliga avkastning på fondens tillgångar och därmed långsiktigt bidra till en hög och förutsägbar ålderspension för nuvarande och framtida pensionärer. Vid utgången av 2008 förvaltade Första AP-fonden tillgångar till ett värde av 171,6 miljarder kronor.