Första AP-fonden

Första AP-fonden nominerad till utmärkelsen ” Public Pension Fund of the Year”

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 15:36 CET

Första AP-fonden nominerad till utmärkelsen ” Public Pension Fund of the Year”

Första AP-fonden har av tidskriften Global Money Management nominerats till utmärkelsen
2007 Public Pension Fund of the Year.
Övriga nominerade är Westminister City Council Pension Fund (UK), ATP (Arbejdsmarkedets
Tillægspension, Danmark) och National Pension Service (Korea).

För mer information se www.globalmoneymanagement.com under rubriken Awards.

Kontakt:
Informationschef Nadine Viel Lamare
Tel: 08-566 20 270
Mobil:0709-681 270
e-mail: nadine.viel.lamare@ap1.se

Första AP-fonden är en av det reformerade pensionssystemets buffertfonder som ska bidra till att trygga framtidens
pensioner. Första AP-fondens verksamhetsidé är att, med en långsiktigt kapitalförvaltning och väl avvägda finansiella
risker, uppnå högsta möjliga avkastning på fondens tillgångar och därmed långsiktigt bidra till en hög och förutsägbar
ålderspension för nuvarande och framtida pensionärer. Vid utgången av juni 2006 förvaltade Första APfonden
tillgångar till ett värde av 188,2 miljarder kronor.