Första AP-fonden

Första AP-fonden säljer klusterbombsbolag

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 09:26 CEST


Första AP-fonden säljer sina innehav i bolag som marknadsför klustervapen.

Försäljningen görs på inrådan av AP-fondernas Etikråd som analyserat den konvention om förbud mot klustervapen som Sverige ställde sig bakom i maj 2008. Etikrådet har i sin analys kommit fram till att bolagens verksamhet strider mot konventionen och har därför rekommenderat respektive Första till Fjärde AP-fonderna att utesluta bolagen.

Bolagen som omfattas av uteslutningen är:

- Alliant Techsystems (USA)

- GenCorp (USA)

- General Dynamics (USA)

- Hanwha Corporation (Sydkorea)

- L-3 Communications (USA)

- Lockheed Martin (USA)

- Poongsan (Sydkorea)

- Raytheon (USA)

- Textron (USA)

- Etikrådet har gjort en omfattande analys av ett stort antal bolag i vapenindustrin och det är vår slutsats att dessa bolag bör uteslutas som investeringsobjekt av Första till Fjärde AP-fonderna. Det är frågan om inhumana vapen som ofta skadar oskyldiga civila och där det nu finns stöd för en konvention om förbud, säger Carl Rosén, ordförande för AP-fondernas Etikråd.

För vidare information kontakta Carl Rosén, ordförande för AP-fondernas Etikråd, 031-7042900.

Första AP-fonden är enavdet reformerade pensionssystemetsbuffertfondersom ska bidra till att trygga framtidens pensioner. Första AP-fondensverksamhetsidé är att, meden långsiktigt kapitalförvaltningoch väl avvägda finansiella risker, uppnå högsta möjliga avkastning på fondens tillgångar och därmed långsiktigt bidra till en hög och förutsägbar ålderspension för nuvarande och framtida pensionärer. Vid utgången av juni 2008 förvaltade Första AP-fonden tillgångar till ett värde av 201,8 miljarder kronor.