Första AP-fonden

Första AP fonden stämmer Bank of New York Mellon

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 15:30 CET

Första AP-fonden har idag lämnat in en stämningsansökan mot Bank of New York Mellon (BNYM) vid Commercial Court i London.

Orsaken till stämningen är förluster på cirka 35,5 miljoner USD (cirka 230 miljoner kronor) som drabbat Första AP-fonden under 2008 som en följd av investeringsbeslut som BNYM gjort för fondens räkning. Den 19 november 2009 gjorde BNYM ett uttag på cirka 35,5 miljoner USD från ett konto som de haft förvaltningsansvar för avseende förlusterna. Uttaget, som Första AP-fonden anser vara felaktigt, har redovisats i fondens årsredovisningar för 2008 och 2009 och i resultatet för 2008.

Första AP-fonden anser att investeringsbesluten som BNYM tagit i egenskap av fondens ombud för värdepappersutlåning, rörande investeringar av säkerheter i värdepapper utgivna av Sigma Finance Inc., var vårdslösa och bröt mot fondens investeringsriktlinjer. Sigma gick i konkurs i oktober 2008.

”Vi har en längre tid utan framgång sökt en överenskommelse med BNYM. Vi ser därför ingen annan väg än nu inlämna en stämningsansökan för att få frågan rättsligt prövad. Vi anser att vi har goda möjligheter att vinna framgång i en sådan process”, säger Johan Magnusson, VD för Första AP-fonden.

Kontakt:
VD Johan Magnusson

Chef kommunikation och ägarstyrning Ossian Ekdahl Tel: 08-566 20 209 Mobil:0709-681 209 e-mail: ossian.ekdahl@ap1.se

Första AP-fonden är en av pensionssystemets buffertfonder som ska bidra till att trygga framtidens pensioner. Första AP-fondens verksamhetsidé är att, med en långsiktigt kapitalförvaltning och väl avvägda finansiella risker, uppnå högsta möjliga avkastning på fondens tillgångar och därmed långsiktigt bidra till en hög och förut-sägbar ålderspension för nuvarande och framtida pensionärer. Vid utgången av juni 2010 förvaltade Första AP-fonden tillgångar till ett värde av 202,6 miljarder kronor.