Konsultnet

Första AP-fonden tecknar avtal med Konsultnet

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 11:00 CET

Första AP-fonden har tecknat avtal med Konsultnet. I avtalet ingår QlikView och konsulttjänster för QlikView samt Agresso. QlikView kommer i första hand användas för att effektivisera rapport- och analysbehovet från Agresso och SimCorp Dimension. Första leveransen kommer att ske innan årsskiftet. 
 
Första AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. När inbetalningarna till systemet understiger utbetalningarna används buffertkapitalet i AP-fonderna. Fonden förvaltar 240 miljarder kronor (30 juni 2013) i en portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder och det som går under beteckningen nya investeringar. Investeringarna görs över hela världen.
Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare. Som ägare ställer fonden höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning. I fondens uppdrag ligger att investera så att största möjliga nytta för pensionssystemet uppnås. Det innebär att fondens ska sträva efter en hög långsiktig avkastning samtidigt som risken för dagens och morgondagens pensioner ska vara låg.
 
Läs mer om Första AP-fonden här.

Konsultnet är en framgångsrik leverantör av högkvalitativa lösningar kring affärssystem (ERP) och Business Intelligence (BI). Vår vision är att vara den bästa leverantören av lösningar kring affärssystem, med marknadens nöjdaste kunder.