Första AP-fonden

Första AP-fonden utsedd till utmärkelsen Public Pension Fund of the Year

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 14:09 CET

Första AP-fonden har av branschtidningen Global Money Management blivit utsedd
till bästa allmänna pensionsfond 2007.
Som motivering nämns bland annat fondens beslut att skapa en enhet med ansvar för
frågor kopplade till fondens referensportfölj, vid sidan av en tydlig förvaltningsstrategi
inriktad på att skapa en högre avkastning än index. Även fondens engagemang och
framgångar i frågor rörande bolags efterlevnad av internationella konventioner lyftes
fram.

”Jag är glad och stolt över denna utmärkelse. Det innebär ett erkännande av Första
AP-fondens höga kompetens. Vi kommer att fortsätta jobba hårt för att flytta fram våra
positioner som en av de ledande pensionsfonderna i Europa”, säger fondens VD William
af Sandeberg.

Läs mer om priset på www.globalmoneymanagement.com

Kontakt:
Informationschef Nadine Viel Lamare
Tel: 08-566 20 270
Mobil:0709-681 270
e-mail: nadine.viel.lamare@ap1.se

Första AP-fonden är en av det reformerade pensionssystemets buffertfonder som ska bidra till att trygga framtidens
pensioner. Första AP-fondens verksamhetsidé är att, med en långsiktigt kapitalförvaltning och väl avvägda finansiella
risker, uppnå högsta möjliga avkastning på fondens tillgångar och därmed långsiktigt bidra till en hög och förutsägbar
ålderspension för nuvarande och framtida pensionärer. Vid utgången av juni 2006 förvaltade Första APfonden
tillgångar till ett värde av 188,2 miljarder kronor.