Första AP-fonden

Första AP-fondens ägarpolicy reviderad

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 16:29 CET

Första AP-fondens ägarpolicy har reviderats och finns att ladda ner på fondens hemsida
www.ap1.se under fliken Verksamhet.

Kontakt:
Ossian Ekdahl, Chef för bolagsstyrning
Tel: 08-566 20 209
Mobil:0709-681 209

Första AP-fonden är en av det reformerade pensionssystemets buffertfonder som ska bidra till att trygga framtidens
pensioner. Första AP-fondens verksamhetsidé är att, med en långsiktigt kapitalförvaltning och väl avvägda finansiella
risker, uppnå högsta möjliga avkastning på fondens tillgångar och därmed långsiktigt bidra till en hög och förutsägbar
ålderspension för nuvarande och framtida pensionärer. Vid utgången av juni 2006 förvaltade Första APfonden
tillgångar till ett värde av 188,2 miljarder kronor.