Bosch AB

Första applikationen i bromsreglersystem - ESP®premium från Bosch med FlexRay-gränssnitt

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2009 09:06 CEST

- Världens första bromsreglersystem med FlexRay-gränssnitt
- Snabbare kommunikation med andra system även för stora datamängder
- Bosch är kärnpartner i FlexRay-utvecklingskonsortiet

ESP®premium från Bosch, som installeras i BMW:s aktuella 7-serie, är världens första bromsreglersystem med FlexRay-gränssnitt. Via den nya databussen kommunicerar systemet med motsvarande sensorer för adaptiv hastighetsreglering ACC (Active Cruise Control), integrerad chassi management (ICM) samt styrdon för motor och transmissionsenheter. FlexRay erbjuder jämfört med tidigare CAN-bus väsentligt högre dataöverföringsgrad med större datapaket samt högre säkerhetsgrad. CAN kan endast överföra händelsestyrd information, FlexRay erbjuder även möjligheten att sända realtidssignaler deterministiskt.

- FlexRay öppnar nya vägar till säkrare nätverk och erbjuder en god bas för den omfångsrika och tidskritiska kommunikationen för aktuella och framtida assistent- och säkerhetssystem i premiumklassen, säger Klaus Meder, chef för Bosch affärsområde chassisystemkontroll.

Förutom bromsreglersystem levererar Bosch bland annat styrdon för ACC och dieselmotorn för 7-serien. Dessa enheter har också gränssnitt för FlexRay-databuss.

Det elektroniska stabilitetsprogrammets (ESP®) uppgift är att stabilisera fordonet i kritiska trafiksituationer genom att bromsa hjulen separat. Denna möjlighet till elektroniskt styrd bromsning utnyttjas även av ACC-hastighetsregleringens assistentsystem som Stop&Go-funktion. ESP®-sensorsignalerna samverkar exempelvis med styrenheten i sådana processer som att påskynda att airbagarna utlöses. Realtidsutbyte av allt större mängder data är ett absolut krav för dessa och alla framtida system. FlexRay erbjuder snabb och tillförlitlig datakommunikation med transmissionsmöjligheter i upp till två kanaler, som kan graderas för en redundant, feltolerant dataöverföring upp till 10 Mbit/s eller användas för hög dataöverföring upp till 20 Mbit/s. Den hittills använda CAN-bussen uppnår en topphastighet på 1 Mbit/s.

Bosch är vid sidan av BMW, Daimler, Freescale, General Motors, NXP Semiconductors och Volkswagen kärnpartner i FlexRay-konsortiet och har spelat en ledande roll i standardiseringen av konceptet. Därutöver har Bosch utvecklat en konceptkontrollmodul för FlexRay som redan 2006 klarade konformationstestet. Åtta halvledartillverkare har hittills köpt tillverkningslicens för modulen, som är bas för ett flertal element med FlexRay-gränssnitt och i hög grad bidragit till att göra erforderliga hårdvarukomponenter tillgängliga i hela världen. Dessutom har Bosch tillsammans med CUBAS utvecklat en basmjukvara för styrdon, som redan uppfyller normerna för FlexRay enligt AUTOSAR-standard.

Kontaktpersoner:

Eva Albinsson, Informations- och marknadsansvarig, Robert Bosch. Tel. +46 8 7501500
Tomas Strandh, Priest PR. tomas@priestpr.com, Tel. +46 70 7773028

Om Robert Bosch
Boschkoncernen är en internationellt ledande tillverkare av fordons- och industriteknik, konsumentprodukter och byggnadsteknik. Omkring 282 000 anställda bidrog under bokslutsåret 2008 till en omsättning på ca 45 miljarder euro. Idag omfattar koncernen ett nätverk av produktutveckling, tillverkning och försäljning med ca 300 dotterbolag och regionala företag i över 60 länder. Inklusive återförsäljare och servicepartners är Bosch representerat i över 150 länder. Detta globala nätverk av utveckling, produktion och säljorganisation är förutsättningen för fortsatt tillväxt. Bosch investerar mer än 3 miljarder euro om året på forskning och utveckling och registrerar globalt mer än 3000 patent om året. Med alla sina produkter och tjänster ökar Bosch livskvalitén med innovativa och nyttiga lösningar.

Företaget grundades i Stuttgart 1886 som "Verkstad för finmekanik och elektroteknik" av Robert Bosch (1861-1942). Ägarstrukturen i Boschkoncernen säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det ger företaget möjlighet att göra avsevärda investeringar för framtiden liksom att leva upp till ett socialt ansvarstagande i linje med grundarens intentioner. 92 procent av kapitalandelarna i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung. Företagets industriella verksamhet och ägarfunktioner tillvaratas av Robert Bosch Industrietreuhand KG.

För ytterligare information se www.bosch.se