Finansdepartementet

Första beslut om EU-budgeten för år 2005

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 14:52 CEST

Ekofinrådet har i dag fattat ett första beslut om EU-budgeten för 2005. Utgiftstaken i EU:s långtidsbudget ska respekteras samtidigt som ökade utgifter på grund av utvidgningen ska finansieras.

Dagens beslut innebär att den svenska EU-avgiften ökar med ca 1,5 miljarder kronor nästa år. EU:s sammanlagda åtaganden uppgår till 116 miljarder euro och betalningarna 105 miljarder euro.

De huvudsakliga orsakerna till ökningen är utvidgningen och reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Jämfört med 2004 års budget innebär förslaget att de totala åtagandeanslagen för EU ökar med 4,1 procent, eller drygt 40 miljarder kronor, och betalningsanslagen med 5,4 procent, eller ca 50 miljarder kronor.

- Jag är nöjd med dagens beslut. Det innebär visserligen en kraftig ökning av utgifterna, men ökningen motiveras huvudsakligen av EU-utvidgningen. Det var förutsett och det är viktigt att unionen fullgör sina utfästelser gentemot de nya medlemsstaterna.

- Arbetet med budgeten för 2005 fortsätter nu. Rådet måste även i det fortsatta arbetet framhärda i vikten av en restriktiv budget som samtidigt avsätter tillräckliga medel för att finansiera EU:s prioriteringar, säger statssekreterare Curt Malmborg, som representerat Sverige vid mötet.

EU:s budget fastställs gemensamt av ministerrådet och Europaparlamentet efter förslag från kommissionen. Efter rådets första läsning, som avslutas i och med dagens beslut, tar parlamentet över förslaget och lämnar förslag till ändringar. Därefter gör rådet en andra läsning som avslutas med förhandlingar med parlamentet i slutet av november. Parlamentet har det sista ordet om budgeten. Budgeten för 2005 fastställs i och med att parlamentet fattar beslut om sin andra läsning i december.


Kontakt:
Maja Fröman
Vik. pressekreterare
08-405 30 44
070-586 59 90

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Faktablad om den svenska EU-avgiften (http://www.regeringen.se/sb/d/355/a/25669)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Bosse Ringholm
http://www.regeringen.se/sb/d/3967/a/27720