DNV GL Sweden

Första Byggarbetsmiljösamordnaren certifierad

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 14:22 CET

Sedan årsskiftet 2008/2009 måste Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) kunna styrka sin kompetens vid Arbetsmiljöverkets tillsynsbesök på byggen. Personcertifiering är ett tydligt sätt att visa att man har den kompetens som krävs.

- Vi är glada över det stora intresset och vi har nu certifierat vår första BAS. Fler är på gång, berättar Stina Wibom, ansvarig för personcertifiering på DNV.

Ett ”körkort”

En Byggarbetsmiljösamordnare leder arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen, från planering och projektering till färdigt utförande.

- Certifieringen är som ett ”körkort” som verifierar kompetensen hos dem som arbetar som Byggarbetsmiljösamordnare, förklarar Stina Wibom.

Lättare att hitta kompetens

På DNVs hemsida publiceras förteckningar på dem som certifieras. Förteckningarna är uppdelade i BAS-P och BAS-U samt vilken nivå certifikaten avser.

- På så vis kan uppdragsgivare lätt hitta kompetent personal, säger Stina Wibom.om certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare och förteckningar finns på http://www.detnorskeveritas.se/bas

Mer info

Om DNV – Det Norske Veritas

DNV är en global leverantör av tjänster för att hantera risker. Vi hjälper kunder att förbättra sin verksamhet på ett säkert och ansvarsfullt sätt. DNV är en oberoende stiftelse med närvaro i fler än 100 länder. Globalt har vi drygt 9000 anställda, I Sverige ca 130.

I Sverige erbjuder vi certifiering av ledningssystem, produkter och personer, Konsulttjänster inom Riskhantering, Corporate Responsibility, IT, Arbetsmiljö och säkerhetskultur, Maritima tjänster samt kurser och seminarier inom dessa områden.