Vicore Pharma Holding AB

Första dag för handel på Nasdaq First North

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 08:00 CET

Efter framgångsrikt slutförd emission och godkännande för notering inleds i dag handel med bolagets aktier på Nasdaq First North i Stockholm.

Idag, den 10:e december inleds handeln i Vicore Pharma Holding AB (publ) på Nasdaq First North under kortnamnet VICO. 

Vicore Pharma har under november genomfört en nyemission som tillfört bolaget 25,5 MSEK före emissionskostnader. Efter emissionen har bolaget ca 900 aktieägare. Emissionen var kraftigt övertecknad.

”Vi är mycket nöjda med utfallet i emissionen och vill hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna. Nu ser vi fram emot att fortsätta utvecklingen som ett noterat bolag”, säger Per Jansson, VD i Vicore Pharma Holding.

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den dödliga sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Pressmeddelande pdf