Ekobrottsmyndigheten

Första dagen för nya Ekobrottsmyndigheten

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 07:30 CEST

Ekobrottsbekämpningen i Sverige har tidigare hanterats av flera olika myndigheter. Från och med idag den 1 juli, kommer ansvaret att ligga på en och samma myndighet med bland annat åklagare, poliser och revisorer under ett och samma tak. Den nya myndigheten kommer att gagna alla, menar Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Fröjelin.

Uppdraget att bekämpa ekobrott i Sverige har sedan år 1998 varit fördelat mellan Ekobrottsmyndigheten(EBM), Åklagarmyndigheten och Polisen. Efter ett regeringsbeslut i december 2012 får nu Ekobrottsmyndigheten det yttersta ansvaret för ekobrottsbekämpning i hela landet och från och med idag tas verksamheten över från Åklagarmyndigheten och Polisen.

-  Det här är efterlängtat, säger Eva Fröjelin, Generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten. Nu kan vi som specialistmyndighet för första gången ta ett helhetsgrepp om ekobrottsligheten i hela Sverige. Vi kommer därmed att kunna ge en samlad riskbild, prioritera och rikta våra resurser nationellt och vara en tydlig röst i frågor som rör bekämpning av ekobrott. Vi kommer helt enkelt att bli ännu bättre.

Tidigare var ekobrottsbekämpningen i Sverige uppdelad så att Ekobrottsmyndigheten ansvarade för de tre storstadslänen – Stockholm, Göteborg och Malmö, samt angränsande län, Gotland, Halland och Blekinge. Åklagarmyndigheten och Polisen hade ansvaret för övriga Sverige. Något som nu alltså förändras.

Förberedelserna har varit omfattande, och den 1 juli 2014 ska alla åtgärder med anledning av riksansvaret vara genomförda. Den ökade ambitionsnivån förväntas ge utslag i både fler ärenden och kortare genomströmningstider.

-  Organisationen har arbetat hårt i föreberedelserna inför detta datum och engagemanget bland medarbetarna har varit enormt, säger Eva Fröjelin. Därför är det särskilt glädjande nu när startskottet går för den nya myndigheten. 

I dagsläget hanterar Ekobrottsmyndigheten cirka 4 500 ärenden årligen. Det rör sig om allt ifrån Insiderbrott till skatte- och bokföringsbrott.  Polisen och Åklagarmyndigheten för nu över ytterligare drygt 1 200 ärenden. Den nya myndigheten kommer att ge förutsättningar för enhetlighet.
-  En person som är föremål för utredning hos oss ska bemötas på samma sätt oavsett var i landet man befinner sig, menar Eva Fröjelin. 

Förutom de befintliga kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö så tillkommer kontor på orterna Umeå, Sundsvall, Uppsala, Linköping samt Örebro. Etablering och rekrytering pågår för fullt hela året och kontoren kommer att slå upp portarna till nya kontor vartefter under hösten.

-  Vilka orter som nya EBM kommer att finnas på bygger på principerna att de olika yrkeskategorierna ska kunna arbeta tillsammans, det ska finnas tillräckligt med ärendeunderlag, samverkan med regionala underrättelsecenter på orten samt att det ska finnas goda rekryteringsmöjligheter, berättar Eva Fröjelin.

Ekobrottmyndigheten är i dagsläget cirka 450 anställda och kommer att bli cirka 550 medarbetare innan året är slut. Medarbetarna utgörs av flera kompetenser, allt ifrån åklagare, poliser, ekonomer, civilutredare, analytiker och administratörer. Bemanningen ska i sin helhet kunna täcka in ekobrottsbekämpning från underrättelseverksamhet till domstolsprocess. 

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.