Syntolkning Nu

Första dagen klar, två kvar

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2013 06:30 CEST

Syntolkning Nu i Sverige fick efter årsskiftet ett projektbidrag från Allmänna Arvsfonden för att bland annat sprida information om syntolkning. Ett steg i detta är att medverka på Leva & Fungeramässan i Göteborg. Första dagens medverkan är avklarad och nu återstår två hektiska dagar att berätta om syntolkning. Även SRF medverkar på mässan och båda montrarna får många ionttresserade besökare.

Nyfiken på syntolkning?
Många har svårt att skilja på syn- och teckenspråkstolkning. Syntolkning har i olika former funnits i flera decennier och i Sverige finns det flera regioner där syntolkning fungerar medan än fler fortfarande ligger i startgroparna. I samband med tillgänglighetsmässan släpptes även en nytryckt folder om och kring syntolkning. Denna finns att beställa från Syntolkning Nu.
Den första versionen av den nya hemsidan, Allt om syntolkning, lanserades under tisdagen. Ett helt nytt gränssnitt där sidan nu har tre huvuddelar: en nyhetsdel om allt inom i första hand Syntolkning Nu:s verksamhet, men också mycket brett om vad som händer inom syntolkningsområdet i Sverige. Dessutom en ren informationsdel som handlar om föreningen, syfte och stadgar samt allmänt om vem som ansvarar för vad avseende tillgänglighet i Sverige. Sist men absolut inte minst: evenemangsdelen med alla planerade syntolkningar både våra egna och andras. Hemsidan kommer senare även att kompletteras med ett nytt nyhetsbrev, som även kommer finns med tal.
Hemsidan kommer släppas i tre steg och steg två blir en ny evenemangskalender. Man kommer även fortsätta arbeta med tillgängligheten av hemsidan. Ett speciellt råd med webbutvecklare och synskadade kommer tillsättas.

Nu blir även Victoriadagen tillgänglig.
Den 14 juli syntolkas för allra första gången Victoriadagen på Öland. Bland de artister som uppträder finns Robin Stjernberg och Darin. Dagarna innan finns Syntolkning Nu på plats för både Victoria mässan och en syntolkning på Krusenstiernska teatern i Kalmar.

Inom kort
Syntolkning Nu har under en tid letat efter en egen lokal och nu har man funnit en som uppfyller önskemålen. Till månadsskiftet kommer man som ny hyresgäst flytta in i Chalmers teknikhus i Göteborg. Inflyttningen sker dagarna innan vi syntolkar Chalmers Cortégen.

I Sverige finns över 100 000 synskadade människor. Syntolkning Nu är en intresseorganisation för syntolkar. Medlemmarna syntolkar livearrangemang för personer med nedsatt syn. All syntolkning sker via mikrofon till hörlurar i teater/biosalongen under ordinarie föreställning. Syntolkning Nu arbetar även för att skapa fler arbetstillfällen till utbildade syntolkar, så att ännu fler synskadade skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samverkar bland annat med SRF, US och FSBU.. Sedan 2013 erhåller Syntolkning Nu ett projektbidrag av Allmäna Arvsfonden.