Biacore

Första enheten såld av Biacores nya ”SPR array”-teknologi

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 10:50 CEST

Ledande japanskt forskningsinstitut inom proteomik, tar den nya teknologin i bruk för viktiga forskningsprojekt

Uppsala, 2004-10-20. Biacore International AB (Biacore) (Stockholmsbörsen:BCOR) meddelar idag att den första enheten av bolagets nya ”SPR (Surface Plasmon Resonance, ytplasmonresonans) array”-teknologi sålts till The Biological Information Researach Center (BIRC) inom The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), ett ledande japanskt biovetenskapligt forskningsinstitut specialiserat på proteomik. Därmed har kommersialiseringen av Biacores nya array-teknologi inletts. Villkoren i försäljningsavtalet offentliggörs inte.

Genom att parallellt kunna analysera hur biomolekyler samverkar med en panel av proteiner kan Biacores nya array-teknologi snabbare ge detaljerad information om dessa interaktioner. Avtalet med BIRC-AIST ses som det första i en rad affärstransaktioner beträffande Biacores nya array-teknologi med större läkemedelsföretag och världsledande biovetenskapliga forskningsinstitutioner. Genom dessa inledande affärer ska tillämpningarna för teknologin definieras på ett mera noggrant sätt, speciellt inom området interaktionsproteomik. Den inledande fasen i kommersialiseringen kommer att skötas av en specialistgrupp inom Biacores FoU-organisation med stöd av Affärsutveckling.

Dr Nomura, ställföreträdande chef för Biological Information Research Center vid AIST i Tokyo, säger: ”Det gläder oss att få samarbeta med Biacore KK, ett pålitligt och högt respekterat företag i Japan. Genom att införliva denna nya array-plattform med vår forskningsutrustning räknar vi med att få tillgång till högkvalitativ information om proteininteraktioner av stort värde för vår screening av cDNA-bibliotek.”

Erik Walldén, Biacores verkställande direktör och koncernchef säger: ”Denna affär är ett betydelsefullt steg i Biacores målsättning att förstärka sitt produktsortiment. Att inom givna tidsramar kunna lansera den nya array-teknologin är ett bevis på den höga kompetensnivån och engagemanget hos vår FoU-organisation. Genom en stegvis lansering av teknologin till i inledningsskedet en begränsad krets nyckelkunder får vi möjlighet att finslipa dess tillämpningar inom interaktionsproteomik och karaktärisering av små molekyler. På längre sikt räknar vi med att den nya teknologin blir ett mycket viktigt verktyg inom breda biovetenskapliga forskningsområden.”

– Slut –

”SPR array”-teknologin

Biacores ”SPR array”-teknologi har utvecklats och utformats för användning inom ett brett tillämpningsområde inom proteomik, antikroppskaraktärisering samt läkemedelsutveckling, t ex validering av målmolekyler, screening av bibliotek, optimering av läkemedelskandidater och prekliniska studier.

Biacores teknologi tillhandahåller snabb information om proteininteraktioner (tusentals per dag) och ger därvid högkvalitativa besked om kinetik, affinitet och selektivitet.

Biacores nya ”SPR array”-teknologi möjliggör parallella analyser av proteininteraktioner i realtid och kombinerar högre analyskapacitet med den känslighet som erfordras vid analys av små molekyler. Genom sin förmåga att med parallella analyser tillhandahålla väsentlig information om reaktioner och interaktioner hos en bred flora proteiner i olika sammansättningar ger array-teknologin en ny dimension åt studiet av proteininteraktioner. Systemet innefattar även ny mjukvara, speciellt utformad för array-tillämpningar och stora datavolymer.

Biacore kommer inledningsvis att lanserar denna spännande nya teknologi i form av ett Biacore Array-program innefattande visst stöd vid analysutveckling samt utbildning.


För vidare information kontakta:
Erik Walldén, verkställande direktör och Koncernchef
+41 (0)79 769 4542
Scientific/Trade Press Enquiries:
Sue Cresswell, Market Communication Director
+41 (0) 79 710 8311Till redaktionen:

Biacore marknadsför över hela världen analytiska system som ökar produktiviteten vid forskning och utveckling inom biovetenskaperna och läkemedelsindustrin. Företagets instrument genererar unika data för proteininteraktioner, ett område som får allt större betydelse inom dessa marknader. Ökad förståelse av hur proteiner fungerar kan förbättra kunskapen om den roll de spelar i normala tillstånd och vid olika sjukdomar samt hur de påverkas av olika läkemedelskandidater.

Användningen av Biacores produkter är väldokumenterad inom viktiga områden som karaktärisering av antikroppar, proteomik, optimering av läkemedelskandidater samt bioterapeutisk utveckling och produktion. Bland kunderna finns många ledande forskningsinstitut, alla de stora läkemedelsföretagen i världen samt ett stort antal företag inom den växande biotekniksektorn.

Biacore expanderar framgångsrikt inom livsmedelsindustrin och levererar nyckelfärdiga system för att kontrollera kvaliteten och säkerheten för olika livsmedel.

Företaget erbjuder en rad olika produkter för att tillgodose kundernas krav. Alla Biacores system är baserade på ytplasmonresonans (Surface Plasmon Resonance, SPR) för att mäta och övervaka proteininteraktioner.

Biacore har egen säljorganisation på världens viktigaste marknader, USA, Europa, Japan och Australien och ett nät av distributörer i Asien-Stillahavsområdet. Företaget grundades 1984, har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen (www.stockholmsborsen.se, kod SSE:BCOR).

Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com