Räddningsverket

Första ersättningen till Boden för branden i Bodträskfors

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 09:11 CET

Pressmeddelande från Räddningsverket

Räddningsverket 2006-11-21
Kontaktperson: Mats Oscarsson
www.raddningsverket.se


Bodens kommun får i en första utbetalning 3,7 miljoner kronor i statlig ersättning för kostnaderna i samband med branden i Bodträskfors under augusti-september. Denna första ansökan om ersättning ska enligt kommunen kompletteras med flera ansökningar.

Räddningsverket har godkänt samtliga de kostnader Boden har begärt ersättning för med undantag av det restvärde som två motorsågar har.

Den största enskilda posten är hyran för en helikopter på drygt 2 miljoner kronor. Kommunen har också krävt ersättning för personalkostnader på 1,5 miljoner kronor och för inhyrning av skogsmaskiner på omkring 580 000 kronor.

Bodens kommuns självrisk på närmare 800 000 kronor har räknats av från den begärda summan.

Läs mer på www.raddningsverket.se