Marine Stewardship Council

Första estniska fisket ansluter sig till MSC-programmet

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 16:43 CEST

Estland blir först ut bland de Baltiska länderna att gå in i Marine Stewardship Councils (MSC:s) granskningsprocess.  Målet är att fisket ska lyckas påvisa sin hållbarhet och bli MSC-certifierat under nästa år. Estland har en lång tradition av fiske långt bort från Östersjöns vatten och fisket som nu granskas är det nordostarktiska kallvattenfisket av räkor.

— Hållbarhet, kvalitet och spårbarhet har alltid varit högprioriterat  i vår verksamhet och nu har vi även märkt en ökad medvetenhet för miljömärkta produkter bland våra kunder. Detta har ökat vårt intresse för MSC-programmet, och jag är glad att förhoppningsvis snart kunna erbjuda våra kunder MSC-märkta produkter, säger Mati Sarevet, direktör för Reyktal AS.


Estländskt räkfiske i Barents hav

Det estniska fisket av räkor består av fyra fartyg som fiskar i Barents hav (ICES-område la, b och IIb). Fiskesäsongen beror på isläget och högsäsongen sträcker sig från mars till oktober. Räkorna fångas av finmaskiga trålar som är utrustade med sorteringsgaller som separerar bifångst av fisk från räkorna.

Fisket sker huvudsakligen på 250 till 500 meters djup, och verkar under EU-kommissionens ledning och under Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC). Förvaltningen av beståndet följer det Internationella havsforskningsrådets (ICES) rekommendationer.  Den totala fångsten 2011 var 23,000 MT varav enheten som nu ska granskas fångade runt 4000 MT. ICES råd för detta område är en total fångstkvot på 60 000 MT.


Den kommersiella marknaden för Estlands räkfiske
De största och de medelstora räkorna tillagas antingen ombord genom att kokas med skalet på eller fryses råa och exporteras till den japanska marknaden. De minsta räkorna säljs till skalningsindustrier i Island och Norge. De viktigaste marknaderna för detta fiske finns i Skandinavien, Centraleuropa, Storbritannien, Kina och Ryssland.

MSC välkomnar fler baltiska fisken 

— Detta tillkännagivande visar fiskets engagemang och åtagande för att uppnå hållbarhet, det avspeglar även en ökad efterfrågan på MSC-certifierade räkor. Vi hoppas att fler från de baltiska länderna inom en snar framtid följer efter och välkomnar fler baltiska fisken att ansöka till MSC:s program, säger Minna Epps, verksamhetschef för österjöområdet.


Delta i MSC:s öppna granskning av det estniska räkfisket

Granskningen av räkfisket kommer att utföras av det oberoende certifieringsföretaget Det Norske Veritas. Insyn och samråd är en viktig del av granskningsprocessen och personer eller organisationer som har ett intresse i granskningen eller påverkas av den, uppmanas att medverka i processen. I dagsläget har Det Norske Veritas identifierat 18 intressenter. För den som vill medverka i granskningsprocessen går det bra att kontakta Anna Kiseleva på Anna.Kiseleva@dnv.com.  För ytterligare information om räkfisket kontakta Mati Sarevet på Reyktal AS, mati@reyktal.ee.

 

Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en spårbarhetsstandard för handleskedjan som ligger i grunden för tredjepartsgranskningar av fisken. Granskningarna utförs av oberoende MSC-ackrediterade certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske. MSC har ett kontor i Stockholm och bedriver nu ett Östersjöprogram som samfinansieras av Stiftelsen Baltic Sea 2020 och Svenska PostkodLotteriet.

Läs mer: www.msc.org/se

MSC:s miljöstandard för långsiktigt hållbart fiske- Fullt förenlig med med FAO:s riktlinjer för miljömärkning av vildfångad fisk:

  • Ett frivilligt program som är icke-diskriminerande
  • Baserad på vetenskapliga bevis
  • Insyn i processen
  • En tredjepartsverifiering
  • Certifiering av leveranskedjan

Totalt finns det mer än 270 fisken involverade i MSC-programmet. 161 av dessa är certifierade och 117 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. Tillsammans uppgår redan certifierade fångster, eller sådana under granskning, till omkring sju miljoner ton fisk och skaldjur. Detta motsvarar runt 11 procent av det globala fångstbehovet för mänsklig konsumtion. Redan certifierade fisken fångar varje år nära sju miljoner ton fisk och skaldjur – eller nästan åtta procent av den totala vilda fångsten för direkt mänsklig konsumtion. På internationell nivå är mer än 15 000 fisk- och skaldjursprodukter, som kan härledas från ett hållbart fiske, märkta med MSC:s miljömärkning.