Abbott

Första fallen av RS-virus

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 15:09 CET

Smittskyddsinstitutet rapporterar att säsongens första fall av RS-virusinfektion har konstaterats på flera håll i landet. Det är i Kalmar och Västmanland som små barn insjuknat i RS-virus. Förra året kom det första fallen i början av oktober medan säsongens sista rapporterades så sent som i mitten av maj. Då hade 2.640 insjuknade barn rapporterats. Det är 1.805 fler barn än förra säsongen.

Hur RS-viruset kommer att drabba de små sköra barnen i år är svårt att säga. Normalt varierar antalet insjukna barn från säsong till säsong. Det gäller även hur sjuka barnen kan bli. Hur starkt eller svagt viruset blir under en säsong beror delvis på hur resistent (motståndskraftig) befolkningen är och det kan man som förälder inte påverka.

De flesta förkylningar är inte allvarliga, men som småbarnsförälder finns det anledning att vara vaksam på vissa symtom. Har barnet feber, rosslande ljud i bröstet med ansträngd andning, är täppt i näsan och blir blå runt munnen, kan det vara en förkylning orsakad av RS-virus. Barn under sex månader med RS-virusinfektion kan behöva sjukhusvård, särskilt om de har andningsbesvär och därmed får svårt att äta, dricka och sova.

Ökar risken för astma
Ett antal internationella studier visar på att RS-virusinfektion hos spädbarn västentligt ökar risken att drabbas av astma. Svår RS-virusinfektion i de nedre luftvägarna hos små barn är en riskfaktor för allergisk astma i tidiga tonåren. Barnen som forskarna har följt vårdades som spädbarn på sjukhus för RS-virusinfektion. Hos äldre barn och unga vuxna är allergi den vanligaste orsaken till astma.

Förkylningsvirus, som RS-virus, sprids nästan uteslutande genom direktkontakt eller via luften när den som är förkyld talar, hostar eller nyser. Endast den som har en infektion kan smitta och de första dagarna är de mest smittsamma. Sedan tar det två till fem dagar från smittillfället till förkylningen bryter ut. Före tre års ålder har de flesta barn haft en RS-virusinfektion, oftast i form av en vanlig förkylning, men vissa spädbarn blir allvarligt sjuka.

Virus tvättas bort
Under vinterhalvåret är det speciellt viktigt att skydda sköra barn genom att undvika folk-
samlingar, som på bussar, stormarknader, caféer eller varuhus. Ta inte in dessa små barn på dagis. Bland dagisbarnen finns de största smittspridarna. Barnen ska inte träffa förkylda barn eller vuxna. Viruset kan överleva upp till ett halvt dygn på hårda ytor, men tvättas lätt bort med hjälp av tvål och vatten. En god handhygien är a och o. Det är bra om barnen vistas utomhus så mycket som möjligt eftersom viruset har svårare att spridas ute i kylan.

Riskgrupper
Speciella riskgrupper för allvarlig RS-virusinfektion är för tidigt födda, hjärt- och lungsjuka barn samt barn med dåligt immunförsvar. Extra sköra barn kan drabbas av långvarig eller permanent skada vid djupa luftvägsinfektioner. För tidigt födda barn har ett immunförsvar som inte är tillräckligt utvecklat och antikropparna som finns i modersmjölken räcker inte till för att skydda barnen. Hjärtsjuka barn som har en skada där symptomen är tillräckligt allvarliga för att påverka blodets syresättning och cirkulation, är utsatta eftersom deras dåliga
kondition medför en allmän infektionskänslighet. Liksom vid de flesta virusinfektioner bekämpas RS-virus främst av T-cellerna i kroppens immunförsvar, som hos små barn är fullt utvecklat först i treårsåldern.

3.000 barn vårdas på sjukhus
Det finns inget vaccin mot RS-virus, men däremot ett läkemedel med färdiga antikroppar, avsett att skydda särskilt utsatta barn som löper störst risk att bli svårt drabbade av infektionen. Särskilt utsatta är för tidigt födda barn och barn med medfödd hjärt- eller lungsjukdom. Speciellt hos de minsta och sköra barnen kan RS-virus orsaka en svårare infektion som kan kräva sjukhusvård. De svårast drabbade kräver intensivvård. Varje år vårdas omkring 3000 barn på sjukhus på grund av RS-virusinfektion. Men de flesta vårdas av föräldrarna i hemmet, många på grund av platsbrist.

www.smittskyddsinstitutet.se
Under säsongen lägger Smittskyddsinstitutet varje vecka ut sammanställningar över antalet diagnostiserade fall av RS-virus. De flesta svenska laboratorier och kliniker som diagnostiserar RS-virusinfektion rapporterar in nya fall till SMI. Det brukar vara en topp på hösten och en på våren. Svåra epidemier brukar inträffa ungefär vartannat år.
./.Läs om studien ”Severe Respiratory, Syncytial Virus Bronchiolitis in Infancy and Asthma and Allergy at Age 13” under ledning av dr Nele Sigurs, Borås Lasarett, publicerad i: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine:
http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/short/171/2/137

Läs mer om RS-virus på Smittskyddsinstitutets hemsida:
www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article____2346.aspxFakta om RS-virus

 RS-virus är ett vanligt virus som drabbar oss varje år under vinter¬halvåret.
 Före tre års ålder har alla barn varit infekterade, oftast i form av en förkylning men vissa spädbarn blir allvarligt sjuka.
 RS-virus är den vanligaste orsaken till sjukhusvård på grund av infektion för barn mellan tre och nio månader. Varje år vårdas ungefär 3 000 barn i Sverige på sjukhus till följd av RS-virus. För de svårast drabbade barnen krävs intensivvård.
 En svensk studie har visat att risken att drabbas av astma eller allergier före skolåldern ökar väsentligt för de spädbarn som vårdats på sjukhus till följd av svår RS-virusinfektion.
 Det finns inget vaccin mot RS-virus men Synagis (palivizumab), skyddar förtidigt födda barn, barn med lungsjukdom och små barn med medfött hjärtfel.
 En internationell Fas III-studie har visat att Synagis minskar antalet sjukhusdagar på grund av RS-virusinfektion för barn som har medfött hjärtfel med nästan 50 procent.

Fakta om Synagis
Synagis är ett läkemedel, som innehåller färdiga antikroppar som skyddar mot RS-virus. En gång i månaden under vinterhalvåret får barn i riskgrupperna en injektion med antikroppar. Det gäller barn födda före den 26:e graviditets¬veckan och som var 6 månader eller yngre då RS-virussäsongen började, barn under två år med bronkopulmonell dysplasi (svår lungsjuk-dom) samt barn upp till två år med medfött hjärtfel. Synagis skyddar dessa barn och minskar risken för att de drabbas av RS-virus, vilket är den vanligaste infektionen under hösten, vintern och våren. Om de skulle få RS-virus kan det innebära en allvarlig risk för barnens hälsa.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Kristina Sandström, PhD Vetenskaplig rådgivare Abbott Scandinavia AB, tel: 08-546 569 12.-----

Informationen lämnad av Rose-Marie Hertzman, Rita Platzer Public Relations, 08-545 292 59.