Folksam

Första godkända försäkringspaketet till Sveriges muslimer lanseras under Ramadan

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 08:37 CET

Folksam och Sveriges Muslimska Råd har inlett ett unikt samarbete kring
de vanligaste förekommande sakförsäkringarna, begravningsförsäkring samt
fondsparande. Försäkrings- och fondpaketet har prövats och godkänts av
det Europeiska rådet för fatwa och forskning. Godkännandet öppnar för
Sveriges 350 000 muslimer att försäkra sig enligt svensk samhällsmodell
och ändå leva enligt den muslimska solidaritetstanken.

Muslimer som lever renlärigt får inte teckna försäkringar eller spara i
räntebärande papper. För att underlätta integration i icke-muslimska
samhällen har det Europeiska rådet för fatwa och forskning, bestående av
experter på sharia-lagarna och koranen, godkänt muslimers anslutning
till försäkringar i kooperativa försäkringsbolag.

Beslutet att muslimerna kan teckna försäkringar som är en del av det
svenska samhällssystemet är principiellt viktigt. Sveriges Muslimska
Råds val av Folksam är heller ingen slump eftersom de vill samarbeta med
ett kooperativt försäkringsbolag där vinsten inte går till ett fåtal,
utan överskottet delas av de försäkrade. Denna rättvisetanke stämmer
helt med den muslimska tanken om rättvisa mellan medmänniskor.

Folksams och SMR:s försäkringserbjudande är öppet för alla muslimer i
Sverige. I en gemensam försäkringskommitté kan SMR tillvarata
muslimernas intressen och påverka muslimernas försäkringar hos Folksam.
Alla frågor samt önskemål att teckna försäkringarna tas emot av Folksams
flerspråkiga rikskundtjänst i Malmö, där man talar fjorton olika språk.
Information finns även på www.folksam.se/smr

Under ramadan beräknas omkring 200 000 muslimer besöka en moské och då
ta del av rådets beslut samt försäkringserbjudandet genom imamen.
Försäkringspaketet omfattar den speciellt framtagna
begravningsförsäkringen samt hem-, villa-, bil- samt sjuk- och
olycksfallsförsäkringar för barn och ungdomar. Den icke räntebärande
Folksams Globala aktiefond föreslås till premie- och avtalspensionen.

- Det är ett viktigt förtroende som SMR har gett. Samtidigt ger det oss
i Folksam ytterligare en möjlighet att öka kunskapen om det svenska
försäkringssystemet och förhoppningsvis också bidra till ökad
integration i samhället, säger Stig Karels, förbundsansvarig på Folksam.

Sveriges Muslimska Råd är en sammanslutning av ett hundratal muslimska
församlingar runt om i Sverige. SMR:s mål är att utöver de religiösa
intressena även tillvarata församlingarnas och medlemmarnas kulturella,
sociala och ekonomiska intressen.

För ytterligare information, kontakta:
Stig Karels, förbundsansvarig Folksam, tel. 0708-31 65 46,
stig.karels@folksam.se

Presschef: Lars Åkerkvist, tel. 08-772 60 77, 0708-31 60 07