ScanMining AB

Första guldkoncentratleveransen har nu skeppats från Pahtavaara guldgruva

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 15:41 CET

Vid guldgruvan i Pahtavaara som är i drift sedan november 2003 bedrivs nu malmanrikning parallellt med gruvbryning såväl i underjordsgruva som i dagbrott. Hittills under de senaste två månaderna har 240 meter underjordsramp brutits vilket innebär att första malmpåslaget redan har passerats. I dagbrott pågår för närvarande brytning av såväl malm som sidoberg.

I anrikningsverket som varit i drift sedan november bedrivs produktionen som kontinuerlig drift i treskift under vardagar.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Michael Nilsson, VD ScanMining AB tel: 026 - 10 64 10


ScanMining utvecklar för närvarande malmfyndigheter vid Pahtavaara i finska Lappland och vid Blaiken i Sorsele kommun i Sverige. Pahtavaaragruvan med en beräknad produktion av över ett ton guld per år är nu i full drift med dagbrottsbrytning, underjordsbrytning och malmanrikning. Den planerade gruvan vid Blaiken kommer vid full drift att vara en av Sveriges största dagbrottsgruvor. För mer detaljerad information om bolagets malmreserver och i övrigt hänvisas till bolagets hemsida.

Se även www.scanmining.se