FORES

Första halvåret 2019: Bonusbilar slår igenom, omställningen tar fart

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2019 08:00 CEST

Drygt 10 procent laddbart, minskad nybilsförsäljning och åtskilliga bilmodeller där de fossila versionerna är de minst vanliga. Det första året med bonus malus-beskattningen, som infördes 1 juli 2018, har lett till en snabb, radikal och ryckig omställning av fordonsmarknaden som nu börjar stabiliseras. 2030-sekretariatet rekommenderar 5 punkter för att snabba på utvecklingen mot fossiloberoende.

– Nu skjuter fordonsflottans omställning fart; bonus malus fungerar och allt fler väljer fossilbilen ryggen. Men för att klara 2030-målet måste tempot öka ytterligare, el- och gasbilarna stanna i landet och befintliga bilar ställas om till förnybart, säger Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.

I ett antal avsitt har 2030-sekretariatet analyserat nybilsförsäljningen för januari till juni 2019, med statistik från Trafikanalys och BIL Sweden. Läs hela analysen inklusive grafik på http://2030-sekretariatet.se/nybilsregistrering-2019/

Rubriker

 • Bonusbilar in, högutsläppsfordon ut
 • Bonusbil: Ökning på stabilare marknad
 • Elbilarna ökar
 • Minskad total bilförsäljning
 • Ökning för bensin på diesels bekostnad
 • Ljusning för etanol och gas, vätgas avvaktar
 • Lätta lastbilar: Snabb ökning för elen

Fem rekommendationer från 2030-sekretariatet

Läs rekommendationerna i sin helhet på http://2030-sekretariatet.se/nybilsregistrering-2019/

 1. Klargör att miljöbil = bonusbil. 
 2. Säkerställ att befintliga el- och gasbilar stannar i landet. 
 3. Stärk kommunernas rätt att styra. 
 4. Fortsätt utbyggnaden av infrastruktur. 
 5. Inrätta kontrollstationer. 

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se

2030-sekretariatet avser inom uppdraget att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta för att maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och ha ett lika fokus mellan de tre benen som utredningen tar avstamp i: Bilen (fordonsutvecklingen), Bränslet (bränsleutvecklingen) och förändringen i Beteendet. Läs mer på www.2030-sekretariatet.se