Greater Than AB

Första handelsdag på Aktietorget senareläggs till den 12 juni

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2014 14:20 CEST

På grund av förseningar i emissionshanteringen kommer Greater Thans listning på Aktietorget att senareläggas. Aktien tas upp till handel på Aktietorget den 12 juni 2014.

Utbokning av Greater Thans aktier till depåer sker senast den 11 juni.

Mer info: Liselott Johansson, Verkställande DirektörTel: +46 706 - 542 058 

E-mail: liselott.johansson@greaterthan.euwww.greaterthan.euwww.enerfydriving.com

Greater Than AB, Torstenssonsgatan 12, 114 56 Stockholm, Sweden