KONKURRENSLYFTET Strategisk kompetens-försörjning för tillväxt

Första helåret med yrkeshögskolan – så gick det

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 10:37 CET

Utbildningar som kan förena avancerad teoretisk kunskap med kvalificerad praktisk tillämpning är kärnan i framgången med yrkeshögskolan konstaterar Pia Enochsson, generaldirektör i Myndigheten för yrkeshögskolan efter det första hela verksamhetsåret.

Tack vare skickliga och seriösa utbildningsanordnare och ett engagerat arbetsliv bakom varje enskild utbildning har yrkeshögskolan snabbt kunnat etableras med gott resultat och med ett tydligt uppdrag att bidra till landets tillväxt. Att utbildningarna håller vad man lovat granskas noga av myndigheten. Eventuella brister leder omedelbart till att anordnaren uppmanas att vidta åtgärder och kan leda till indragning av tillstånd och beslut.

Utöver den tydliga kopplingen till arbetslivet är det de många undervisningstimmarna, den relativt korta och koncentrerade utbildningstiden, en hög studietakt och den stora sannolikheten att snabbt få jobb inom sitt utbildningsområde som tilltalar många studerande.

I årsredovisningen för 2010, som just överlämnats till regeringen framgår bland annat att:

  • Totalt 43 357 studerande deltog i de utbildningar som pågick år 2010.
  • Sammanlagt 1 136 utbildningar pågick någon gång under året.
  • Sammanlagt 236 olika utbildningsanordnare arrangerade utbildningarna.
  • "Ekonomi, administration och försäljning" var största ämnesområdet.
  • Av de studerande var 48 procent män och 52 procent kvinnor.
  • Drygt sju av tio var i arbete inom en månad efter examen.
  • Till varje studieplats fanns i genomsnitt 3,7 sökande.
  • Av det stora antalet ansökningar om att få ingå i yrkeshögskolan kunde 26 procent få klartecken att starta.

Uppbyggnaden av myndigheten pågår parallellt med att myndighetens verksamhet genomförs. Det ställer stora krav på myndighetens kapacitet att besluta om vilka utbildningar som bäst uppfyller de högt ställda kraven för att få ingå i yrkeshögskolan. Den viktigaste utgångspunkten är den redovisning som görs av arbetslivets efterfrågan av den specifika kompetensen liksom arbetslivets engagemang för utbildningen.

─ Uppbyggnadsarbetet fortsätter under 2011 med oförminskad styrka och med siktet inställt på att med hög rättssäkerhet, korrekt och transparent hantering och bedömning av ansökningar möta arbetslivets kompetensbehov säger generaldirektör Pia Enochsson.