Svenska rådet för hjärt-lungräddning

Första hjälpen instruktörsutbildning Marstrand

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2014 10:40 CET

Svenska rådet för hjärt-lungräddning och nystartade Svenska Första hjälpen rådet, utbildar för första gången, lärare vid 8 lärosäten i Sverige, att bli huvudinstruktörer i HLR och första hjälpen på Marstrand, 27 och 28 januari 2014. 

För att öka kunskaperna i och skapa en långsiktig spridning av HLR och första hjälpen har Svenska rådet för hjärt-lungräddning gått in och sponsrat en unik utbildning i första hjälpen. Denna utbildning kommer att äga rum på Marstrand den 27-28 januari 2014.

Bakgrund
Utbildningen bygger på nya nationella riktlinjer som det nystartade Svenska Första hjälpen - rådet tagit fram utifrån det vi idag vet om vilka åtgärder som ska eller bör sättas in i samband med olika skador och sjukdomar.

Första Hjälpenrådet består av representanter för Svenska rådet för hjärt-lungräddning, Röda Korset, SLS och Civilförsvarsförbundet, http://sfhr.se/.

För att effektivisera och snabba på implementeringen av HLR och Första hjälpen i samhället, är skolan en arena med en potential för en långsiktig och kontinuerlig kunskapskälla. För att denna potential ska kunna användas krävs att lärarna har kunskaper i fältet och det naturliga är att dessa kunskaper skaffas under lärarnas utbildning. Ht-2011 infördes dessutom nya läroplaner för skolan (Lgr-11, m.fl.). I Lgr-11, i kursplanen för årskurserna 7-9, är ett centralt innehåll Första Hjälpen och Hjärt- och lungräddning. Denna formulering är ett starkt incitament för att på lärarutbildningar ha som lärandemål att studenterna skaffar sig kompetens för att i sin profession kunna utbilda sina elever i Första hjälpen och HLR. Det är då rimligt att tro att Första hjälpen och HLR verkligen genomförs som kursinslag i skolan som för med sig att elever skaffar sig kunskaper inom skolans ramar.

Mål
För att den ovanstående implementering ska kunna ske krävs kunskaper och ett konkret mål med utbildningen på Marstrand är att deltagarna ska få behörighet som huvudinstruktörer inom HLR och Första Hjälpen och utbildningen är riktad till lärare som arbetar på de åtta lärosäten i landet där man har examensrättigheter för lärarutbildning med inriktning mot idrott och hälsa på högstadium och gymnasium. Deltagarna representerar alla de åtta högskolor/universitet som i dagsläget ger den här inriktningen inom lärarutbildningen. Umeå universitet, Linnéuniversitetet, GIH-Stockholm, Malmö högskola, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Örebro universitet samt Högskolan i Halmstad.

För mer information kontakta

Stephan Svenning, svenska rådet för hjärt-lungräddning

e-post stephan.svenning@oru.se, mobilnummer 070 552 80 26