Insight Oil & Gas

FÖRSTA HORISONTELLA BORRNINGEN FÄRDIG

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 10:37 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46223

INSIGHT OIL & GAS: FÖRSTA HORISONTELLA BORRNINGEN FÄRDIG

Insight Oil & Gas AB (publ) listat på Nordic MTF meddelar att bolagets första horisontella brunn nu har borrats färdigt och är kommersiellt utvinningsbar.

Borrningen av brunnen Hudman#7H var Insight Oil & Gas första borrning med så kallad horisontell borrteknik och har skett i Harrison County i Texas. Insight Oil & Gas andel (WI) i borrningen är 4,24%. Brunnen har nu förberetts för fracning med det sk Packer Plus systemet och kommer att fracas inom kort för att sedan därefter gå i produktion.

Genom att borra sig ned till önskat djup för att sedan vika av och fortsätta borrningen horisontellt genom den gasförande zonen skapas möjligheter för flera så kallade fracningar och därmed ökar brunnens utvinningspotential med tre till sex gånger jämfört med en traditionellt vertikalt borrad brunn.

Brunnen borrades först 10 035 feet (3 059 meter) vertikalt för att sedan gradvis påbörja krökningen av borrhålet tills cirka 90 graders vinkel uppnåtts. Totalt borrades sedan 1 853 feet (565 meter) horisontellt i Taylor sektionen på 10 621 feets (3 237 meters) djup. Den horisontella borrningen blev kortare än ursprungligen planerat då borrningen mot slutet gick alltför trögt på grund av ett tilltagande motstånd i borrhålet. Den noggranna kontinuerliga mätningen av borrningen har dock medfört att den horisontella delen av hålet ligger mitt i målzonen och antalet fracningar därför blir fem precis som tidigare planerat.

Vid loggning av källans första vertikala del har även Upper Cotton Valley sektionen av källan bedömts produktiv och utvinningsbar.


För mer information om Insight Oil & Gas AB (publ), kontakta:
Rickard Öhrn, VD Insight Oil & Gas AB (publ), +46 703 64 94 99

Hemsida: www.insightoil.se

Om Insight Oil & Gas AB (publ):
Företaget investerar i utvinning av gas och olja genom att delta som investerare i borrprojekt i befintliga utvinningsområden där områden förbisetts eller där ny teknik möjliggjort att utvinningsprojekt kan genomföras kommersiellt framgångsrikt.

Om Working-Interest (WI):
Andel i borrning som en part innehar för vilken parten svarar för sin pro rata andel av kostnaderna i utbyte mot sin pro rata andel i produktionen efter avdrag för royalty och eventuell andel till operatören.

Om Frac:
Frac innebär att berget spräcks upp så bergets permeabilitet ökar och därmed underlättar utvinningen av gas. Multi-stage frac innebär att flera gasförande zoner i berget sprängs upp efter varandra, vilket bidrar till att öka källans produktion.

Om Nordic MTF:
Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se. Nordic MTF hette tidigare Nordic OTC, men har bytt namn under januari 2007.